o akademiji statut upravni odbor akademija u medijima foto galerija kontakt
O Akademiji

U području habilitacije djece s neurorazvojnim poremećajima u Hrvatskoj postoji nedostatak stručnjaka, koji su uz to neravnomjerno raspoređeni i uglavnom koncentrirani u većim središtima. Budući se se habilitacija djece u svijetu brzo razvija, potrebno je i u nas uvoditi nove metode, te usavršavati postojeće. Primjenom novijih metoda u ranoj dobi moguće je postići bolji oporavak funkcije, pa čak i u teško oštećene djece bolju funkciju i kvalitetu življenja. Također, obitelji djece s neurorazvojnim poremećajima trebaju više edukacije i potpore u provođenju liječenja i njezi njihove djece.

Akademija za razvojnu rehabilitaciju je osnovana 1997. na Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16. Članovi Akademije su interdisciplinarni stručnjaci, liječnici i terapeuti različitih specijalnosti. Broj članova se povećava iz godine u godinu od 169 na osnivačkoj skupštini 1997. do 404 prošle godine. Glavne aktivnosti Akademije obuhvaćaju: stručno usavršavanje liječnika i terapeuta u području razvojne habilitacije, podučavanje roditelja, odgajatelja i učitelja u primjeni i provođenju terapijskih postupaka u djece s neurorazvojnim odstupanjima te publikacije iz područja razvojne rehabilitacije za stručnjake i roditelje.

Specifični ciljevi Akademije su promicanje interdisciplinarnog pristupa u razvojnoj rehabilitaciji te primjena terapijskih metoda u ranom djetinjstvu koje se još ne primjenjuju u Hrvatskoj. Kako bi ostvarila primjenu novih metoda, Akademija surađuje s međunarodnim institucijama i stručnjacima.

Tijekom posljednjih pet godina Akademija je organizirala više tečajeva, kojih su voditelji bili međunarodni stručnjaci. Neki o tih tečajeva su već pridonijeli primjeni navednih dijagnostičkih i terapijskih metoda u Hrvatskoj. "Münchenska funkcionalna razvojna dijagnostika 1-3. godine" (Th. Hellbrugge, S. Rank), "Rana komunikacija i interakcija, te regulacijski poremećaji" (H. and M. Papoushek), "Senzorička integracija J. Ayres" ( Christiane Kull) svi iz Njemačke Akademije za razvojnu rehabilitacju iz Münchena, zatim “Miofunkcionalna terapija orofacijalnih diskinezija“ , “Priprema tijela za logopedsku terapiju, Kost” (C. Hockenjos, Susanne Codoni, Basel, Švicarska).

Tijekom 2003. godine, 24 fizijatra i fizioterapeuta iz 10 ustanova za rehabilitaciju djece u Hrvatskoj pohađaju praktični tečaj «Neurorazvojne terapije (Bobath)» podstvom EBTA (European Bobath Tutor Association) kordinatora i tutora iz Slovenije ( M. Veličkovič-Perat, Tatjana Dolenc-Veličkovič, Neda Rotar). Taj tečaj će pridonijeti boljem terapijskom postupku djece s neuromotornim poremećajima u cijeloj Hrvatskoj.

Tečajevi koje organizira Akademija održavaju se u više ustanova za rehabilitaciju djece u Hrvatskoj: Specijalna bolnica za djecu s neurorazvojnim poremećajima - Goljak (Senzorička integracija, J. Ayres, Neurorazvojna terapija-Bobath), Specijalna bolnica za rehabilitaciju Krapinske Toplice», «Centar za rehabilitaciju djece «Zlatni cekin» Slavonski Brod, Opća bolnica «J. Benčević» Slavonski Brod», « Montessori dječji vrtić «Sunčev sjaj- Nazareth, Đakovo. To pridonosi uz usavršavanje stručnjaka i boljoj povezanosti i suradnji među ustanovama.

Posljednjih godina uključuju se i roditelji u informativne tečajeve, ili se pak organiziraju za njih posebni praktični tečajevi.

Svake godine u okviru tzv. «Ljetne Akademije», koja se tradicionalno održava u rujnu u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju KALOS, Vela Luka predstavljaju se nove metode. Također, pozvani predavači i međunarodni stručnjaci u području razvojne rehabilitacije predstavljaju novija dostignuća u terapiji specifičnih neurorazvojnih poremećaja: cerebralna paraliza, myelomeningocele, progresivna mišićna distrofija – Duchenne, poremećaj vida u djece (S. Christerson , Centar za habilitaciju, Őrebro, Švedska, G. Gschwend, Luzer, Švicarska, Lea Hyvärinen, Helsinki, Finska). Tim stručnjacima su predstavljena djeca s navedenim poremećajima, pri čemu su i evaluirali primijenjene terapijske postupke.

Ove godine u okviru «Ljetne Akademije» održat će se tečajevi : GMFM, (Mjerenje velikih motoričkih funkcija) i Alternativna komunikacija uz naručena predavanja: "Standardi u razvojnoj habilitaciji " ( B. Lagerqvist, Švedska) i "Liječenje djece sa stečenom povredom mozga» " (S.Christerson, Švedska).

Tijekom posljednje dvije godine Akademija surađuje i s Europskom akademijom za djecu s odstupanjima u razvoju (EACD) uz pomoć predsjednika M. Bax, i istaknutih članova: A. Kageson B. Lagerqvist.
Mi smo također vrlo zahvalni svim stručnjacima koji su dali veliki doprinos radu Akademije, i s puno entuzijazma dobrovoljno održali navdene tečajeve u Hrvatskoj.

o akademiji statut upravni odbor akademija u medijima foto galerija kontakt