Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja
Marte Meo - moć 'dobrih' slika / prirodna potpora djeci i mladima bez roditelja
Opis | Prijava | Dokumenti
Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
i
MARTE MEO® International, Eindhoven
i
Caritas Zagrebačke nadbiskupije


Vrijeme održavanja:

06.05.2016. - 06.05.2016.

Mjesto održavanja:

Kuća za djecu 'Blaženi Alojzije Stepinac', Brezovička cesta 98, Brezovica
Opis
Obavijesni tečaj je namijenjen:
• svima koji se bave djecom bez roditelja (socijalnim radnicima, medicinskim sestrama, časnim sestrama, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, fizioterapeutima, radnim terapeutima, odgojiteljima, učiteljima, profesorima, pedagozima…)
• udomiteljima i usvojiteljima

Marte Meo je latinski izraz koji se prevodi ‘vlastitim snagama‘. Misao vodilja Marte Meo prirodne potpore razvoja je postizanje napredovanja osoba u razvoju njihovim vlastitim snagama..
Marte Meo temelji se na pomnoj analizi snimaka svakodnevnih interakcija i pronalaženju prilika za napredovanje. Promatranjem video snimaka moguće je uvidjeti kada se u svakodnevnim situacijama javlja prilika za razvoj. Moguće je jasno odrediti što se događa i razlučiti zašto to doprinosi napredovanju.
Tijekom ovog stručnog usavršavanja polaznici će upoznati Mate Meo elemente – elemente podupiruće komunikacije i doživjeti na snimkama Marte Meo način rada s djecom i mladima i što se njime može postići. Pri tome će razviti sposobnost zamjećivanja i uvida tijekom odvijanja svakodnevnih interakcija. Proširiti će vlastiti pogled i jasno odrediti kako se može ciljano ohrabrivati i podupirati djecu da bi razvila komunikacijske socijalne i emocionalne vještine koje su im neophodne za uspješno suočavanje s okolinom i samima sobom. Marte Meo način gledanja pomoći će da u praksi ostvare bolju suradnju i time povečaju učinkovitost svog stručnog rada.

Voditeljica:
Hildegard Rausch – voditeljica Marte Meo prakse u Darmstadtu, majka dvije rođene kćeri i usvojenog sina.
Marte Meo terapeutkinja i Marte Meo licencna supervizorica, sistemska terapeutkinja, gostujuća docentkinja na Koelnskom institutu za savjetovanje i pedagoško usavršavanje/ Kölner Institut für Beratung und pädagogische Professionalisierung.
Primjenjuje s velikim uspjehom Marte Meo u direktnom radu s djecom i mladima. Objavila u izdanju Marte Meo International priručnik o radu s mladima '' Mir komm't nichts an/ Ništa mi ne pada na pamet'' i koautorica ''Marte Meo: eine Einladung zur Entwicklung'' /Marte Meo:poziv na razvoj. Već niz godina pomaže razvijanje Marte Meo mreže u Hrvatskoj. Posebno područje interesa je rad sa djecom i mladima bez roditelja, koja su usvojena odnosno udomljena..

Obavijesni tečaj održat će se na njemačkom jeziku uz prevođenje na hrvatski i bit će prijavljen za bodovanje stručnim komorama.

Naknada za sudjelovanje na obavijesnom tečaju uključuje sudjelovanje, pismeni materijal i potvrdnicu i iznosi 600,00 kn, uplaćuje se na žiro račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju IBAN HR1723600001101440593.

Informacije na broj 091 6677643, tajnica Akademije, Silvija Philipps Reichherzer radnim danom od 10.00 do 12.00
Prijava

Vrijeme za prijavu 03.05. - 06.05.2016.

Status: prijave zaključene

Dokumenti

Program (PDF, 337KB)

Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja