Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja
Infant Motor Profile / Motorički profil dojenčeta
Opis | Prijava | Dokumenti
Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Zagreb, Klaićeva 16

Vrijeme održavanja:

01.12.2016. - 02.12.2016.

Mjesto održavanja:

Hrvatski institut za istraživanja mozga, Šalata 12 a, Zagreb
Opis
Tečaj Infant Motor Profile/Motorički profil dojenčeta namijenjen je stručnjacima koji se bave djecom s teškoćama razvoja, (pedijatrima, neuropedijatrima, fizijatrima, fizioterapeutima, radnim trapeutima, psiholozma, defektolozima).

Praktični tečaj ''Motorički profil dojenčeta'' prikazat će MPD - novi instrument za ispitivanje motoričkog razvoja dojenčadi, temeljen na video snimku, koji služi za ispitivanje dojenčadi dobi od 3 do 18 mjeseci odnosno do dobi usvajanja samostalnog hodananja tijekom nekoliko mjeseci.
MPD uključuje ne samo informacije o motoričkom postignuću dojenčeta nego i informacije o načinu na koji dojenče dolazi do postignuća. Kvalitativni aspekt procjene temelji se na načelima teorije selektivnog grupiranja neurona (TSGN) /Neuronal Group Selection Theory (NGST). Ključni parametri u MPD ispitivanju su opseg motoričkog repertoara dojenčeta (dovoljna ili nedovoljna raznolikost; 25 čestica) i sposobnost dojenčeta da prilagođavajući se izabire iz svog repertoara (15 čestica). Druga područja su izvedba (23 čestice), simetrija (10 čestica) i fluentnost ( 7 čestica). Prva istraživanja ukazuju da je MPD instrument sa dobrom pouzdanošću i obećavajućom validnošću.
Tečaj započinje teoretskom osnovom MPD. Nakon toga vrijeme će biti posvećeno uvježbavanju, najčešće pomoću postojećih video snimki, ali također i na snimkama napravljenim na tečaju.

Osigurano je prevođenje na hrvatski jezik.
Tečaj je prijavljen za bodovanje stručnim komorama.
Hrvatska liječnička komora je tečaj bodovala sa 13 bodova za polaznike liječnike .

Broj polaznika je ograničen na 70.

Nastavno na MPD tečaj u organizaciji Hrvatskog društva za dječju neurologiju 2..i 3.prosinca 2016. održat će se u Hrvatskom liječničkom zboru 45.

Iznos sudjelovanja za polaznike je 2.000,00 kn i uplaćuje se na račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju IBAN HR1723600001101440593.
Ako još niste član Akademije, molimo na web stranici pronađite Statut Akademije i ako ga prihvaćate ispunite prijavnicu za članstvo u Akademiji i uplatite godišnju članarinu u iznosu od 100,00 kn

Uplate se primaju na račun: Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Klaićeva 16, Zagreb,
IBAN HR1723600001101440593 (za uplate iz inozemstva SWIFT/BIC ZABAHR2X)
Više informacija na tel : 0038591 6677 643 (Silvija Philipps Reichherzer) dnevno od 10.00 do 14.00 h
Prijava

Vrijeme za prijavu 18.09. - 30.11.2016.

Status: prijave zaključene

Dokumenti

Program (PDF, 250KB)

Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja