Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja
Senzorička integracija - SI Jean Ayres ® I
Opis | Prijava | Dokumenti
Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb

GSID® Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres®, Deutschland und International e.V.


Vrijeme održavanja:

03.08.2009. - 04.08.2009.

Mjesto održavanja:

Specijalna bolnica za zaštitu djece s nerorizičnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2, Zagreb
Opis
Upoznavanje najnovijih spoznaja o senzoričkoj integraciji je namijenjeno članovima stručnih timovima odgojno obrazovnih ustanova, pedagozima, psiholozima, defektolozima, učiteljima i odgojiteljima koji se bave rehabilitacijom djece koja imaju teškoće u razvoju.
Upoznavanje teorijskih temelja na kojima je sagrađen koncept senzorne integracije i terapije SI ®Jean Ayres omogućit će stručnu kompetentnost u određivanju ciljeva i smjernica praktične primjene za potrebe odgojno obrazovnog rada, formuliranje ciljeva i smjernica kao parametara za tekuću dokumentaciju, kritičko sučeljavanje sa rezultatima istraživanja na tom području i određivanje područja za buduća istraživanja te učinkovitu razmjenu informacija s roditeljima i ostalim stručnjacima obzirom na senzorno integracijsku terapiju (interdisciplinarnost). Predviđa se nastavak prema zanimanju polaznika do razine međunarodno priznatog ceritifikata za primjenu SI® u odgojno obrazovnom radu.

Voditeljica - Kristiane Kull-Sadacharam, diplomirani radni terapuet, SI ® trenerica USC, predstojnica odjela radne terapije Dječjeg centra München, voditeljica usavršavanja SIAT®.

Naknada za sudjelovanje u troškovima za polaznike iznosi 1.000,00 kn i plaća se na račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju 2360000-1101440593.

Informacije na telefon 091 6677643, dnevno od 10.00 do 12.00 h, Philipps.
Prijava

Vrijeme za prijavu 07.06. - 31.07.2009.

Status: prijave zaključene

Dokumenti

Letak tečaja (PDF, 36KB)

Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja