Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja
Ljetna Akademija 2013
Opis | Prijava | Program | Dokumenti
Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU,
Klaićeva 16, Zagreb
i
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS,
Vela Luka


Vrijeme održavanja:

26.08.2013. - 30.08.2013.

Mjesto održavanja:

Specijalna bolnica KALOS, Vela Luka

Tečajevi:

26.08. - 27.08.13
Teškoće hranjenja djece s cerebralnom paralizom (Program)
Yolanda Broek, terapeut govora i jezika, senior Bobath tutor (London)

28.08.13
SCPE klasifikacija cerebralne paralize istandardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom (Program)
Vlatka Mejaški Bošnjak

29.08.13
Fizijatrijski problemi djece s cerebralnom paralizom (Program)
Marina Abramović

29.08. - 30.08.13
Primjena pomagala za djecu/osobe s cerebralnom paralizom (Program)
Ida Kovač

Opis

Tečajevi Ljetne akademije 2013 namijenjeni su stručnjacima  koji se bave djecom s cerebralnom paralizom (pedijatrima, neuropedijatrima, fizijatrima i specijalizantima istih struka, fizioterapeutima, radnim trapeutima, medicinskim sestrama, logopedima, rehabilitatorima, odgojiteljima) i roditeljima.

Tečaj "Teškoće  hranjenja djece s cerebralnom paralizom" će se odvijati na engleskom jeziku uz prevođenje na hrvatski. Polaznici će upoznati normalni razvoj hranjenja i posebna odstupanja u djece s cerebralnom paralizom, načine procjene i terapijske postupke. Broj polaznika nije ograničen.

Tečajevi "SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom", "Fizijatrijski problemi djece/osoba s cerebralnom paralizom" i "Primjena pomagala za djecu/osobe s cerebralnom paralizom" odvijat će se na hrvatskom jeziku. Broj polaznika nije ograničen.

Polaznici tečajeva Ljetne akademije  2013. dobit će potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju, a tečajevi će biti  bodovani od strane stručnih komora.

Naknada za sudjelovanje tečaju na ''Teškoće hranjenja djece s cerebralnom paralizom '' je 1.500,00 kn. U tu cijenu uključeno je i sudjelovanje na tečaju SCPE  klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom.

Naknada za sudjelovanje na tečajevima ''Fizijatrijski problemi djece/ osoba s cerebralnom paralizom'' i  ''Primjena pomagala za djecu/ osobe s cerebralnom paralizom je 1.500,00 kn. U tu cijenu je također uključeno i  sudjelovanje na tečaju SCPE  klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom.

Za one koji će sudjelovati na cijeloj Ljetnoj akademiji ukupna naknada je 2.500,00 kn. Naknada se uplaćuje se na žiro račun  Akademije za razvojnu rehabilitaciju kod Zagrebačke banke IBAN HR1723600001101440593.

Informacije i rezervacije smještaja  00385- (0)20 755100 Kalos
Red plovidbe www.jadrolinija.hr

Voditeljice:

YollandaBroek, terapeut govora i jezika, senior Bobath tutor za  govornu i jezičnu terapiju,  jedan od dva viša instruktora/senior tutora govorne i jezične terapije u Ujedinjenoj Kraljevini. Podučava na temeljnim Bobath tečajevima za rad s djecom kako u Bobath centru u Londonu tako i u inozemstvu gdje sudjeluje na tečajevima po svijetu i na specijaliziranim i naprednim tečajevima o cerebralnoj paralizi, a kao predavač  radi na  postdiplomskoj izobrazbi  o disfagijama na Sveučilišnom koleđu u Londonu.

Doc. prim. dr. sc. Ida Kovač, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, predstojnica Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Zagrebu. Područje njenog dugogodišnjeg rada u kliničkoj praksi i  stručnog interesa je rehabilitacija neuroloških, a osobito neuromuskularnih bolesnika te osoba s amputacijom udova, ortopedska pomagala i elektromioneurografija. Profesor je Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Marina Abramović, dr. med, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije u Kliničkom zavodu za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb. Područje njenog kliničkog rada i   stručnog interesa je rehabilitacija bolesnika s bolestima lokomotornog sustava kao i neuroloških bolesnika te osoba s amputacijom udova i ortopedska pomagala. Predavač je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Prof. dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med, specijalist pedijatrije i pedijatrijske neurologije, voditeljica Odjela dječje neurologije na Klinici za dječje bolesti Zagreb, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Zdravstvenom Veleučilištu, područje kliničkog i znanstvenog interesa je perinatalo oštećenje mozga, klinički pristup i metode slikovnog prikaza (UZV i MRI). Vanjski je suradnik SCPE, član rade skupine za standardizaciju  nalaza slikovnog  prikaza mozga u djece s cerebralnom paralizom.

Prijava

Vrijeme za prijavu 03.06. - 23.08.2013.

Status: prijave zaključene

Program

Teškoće hranjenja djece s cerebralnom paralizom
ponedjeljak 26.08.2013
od do Predavanje predavač dvorana
09.00 09.15 Otvaranje Ljetne akademije, pozdravna riječ
09.15 10.45 Razvoj hranjenja – normalni razvoj temelj za utvrđivanje postojanja teškoća Yolanda Broek
10.45 11.15 Odmor
11.15 12.45 Utjecaj cerebralne paralize na proces hranjenja Yolanda Broek
12.45 15.30 Odmor za ručak
15.30 17.00 Praktični prikaz procjene teškoća hranjenja Yolanda Broek
17.00 17.30 Odmor
17.30 19.00 Praktični prikaz procjene teškoća hranjenja Yolanda Broek
utorak 27.08.2013
od do Predavanje predavač dvorana
09.00 10.30 Terapijski postupci kod teškoća hranjenja Yolanda Broek
10.30 11.00 Odmor
11.00 12.30 Terapijski postupci kod teškoća hranjenja Yolanda Broek
12.30 15.30 Odmor za ručak
15.30 17.00 Kako utvrditi kada treba dijete uputiti stručnjaku Yolanda Broek
17.00 17.30 Odmor
17.30 18.45 Kako utvrditi kada treba dijete uputiti stručnjaku Yolanda Broek
18.45 19.00 Zaključna rasprava i podjela potvrdnica Vlatka Mejaški Bošnjak, Yolanda Broek

SCPE klasifikacija cerebralne paralize istandardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom
srijeda 28.08.2013
od do Predavanje predavač dvorana
09.00 10.30 SCPE klasifikacija cerebralne paralize istandardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom Vlatka Mejaški Bošnjak
10.30 11.00 Odmor
11.00 12.30 Klinička i MRI klasifikacija cerebralne paralize - praktičan rad Vlatka Mejaški Bošnjak
12.00 18.00 Slobodno poslijepodne - izlet

Fizijatrijski problemi djece s cerebralnom paralizom
četvrtak 29.08.2013
od do Predavanje predavač dvorana
09.00 10.30 Fizijatrijski problemi djece s cerebralnom paralizom Marina Abramović
10.30 11.00 Odmor

Primjena pomagala za djecu/osobe s cerebralnom paralizom
četvrtak 29.08.2013
od do Predavanje predavač dvorana
11.00 12.30 Primjena pomagala za djecu/osobe s cerebralnom paralizom Ida Kovač
12.30 15.30 Odmor za ručak
15.30 17.00 Nastavak- prikaz praktičnog rada Ida Kovač, Marina Abramović, Vlatka Mejaški Bošnjak
17.00 17.30 Odmor
17.30 19.00 Nastavak- prikaz praktičnog rada Ida Kovač, Marina Abramović, Vlatka Mejaški Bošnjak
petak 30.08.2013
od do Predavanje predavač dvorana
09.00 10.30 Nastavak- prikaz praktičnog rada Ida Kovač, Marina Abramović, Vlatka Mejaški Bošnjak
10.30 11.00 Odmor
11.00 11.30 Rasprava, podjela potvrdnica Ida Kovač, Marina Abramović, Vlatka Mejaški Bošnjak

Dokumenti

Plakat (JPG, 138KB)

Program (PDF, 282KB)

Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja