Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja
Marte Meo® Kada? Što? Zašto? u svakodnevnom radu s djecom
Opis | Prijava | Dokumenti
Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
i
MARTE MEO® International, Eindhoven


Vrijeme održavanja:

26.02.2015. - 27.02.2015.

Mjesto održavanja:

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb
Nazorova 47, Zagreb
Opis
Obavijesni tečaj je namijenjen:
• stručnjacima u odgoju i obrazovanju - odgojiteljima, učiteljima, profesorima, pedagozima, logopedima, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, fizioterapeutima, radnim terapeutima
• roditeljima

Marte Meo prirodna potpora razvoju primjenjuje se s velikim uspjehom u radu s djecom, mladima i odraslima. Vrtići i škole pružaju okvir za razvijanje obrazaca ponašanja surađivanja s drugima. Sva djeca imaju višestruke koristi od zajedničkog boravljenja u odgojno obrazovnim ustanovama.

Marte Meo se temelji na pomnoj analizi svakodnevnih interakcija. S jedne strane, usmjerava se pozornost na odrasle osobe – Kojim vještinama moraju ovladati da bi mogli podupirati razvoj djece? Koje stručne vještine imaju? S druge strane, usmjerava se pozornost na djecu – Što neko dijete već može? Koju potporu još treba kako bi razvilo potrebnu vještinu?

Kada? Što? Zašto? – tri su pitanja na koja treba stalno imati odgovor kada se nešto radi s djecom. Marte meo jednostavno, svima razumljivo, u svakodnevnim interakcijama ukazuje: Kad nešto napraviti? Što napraviti? Zašto to napraviti?

Svako dijete nosi u sebi ’zlatni rudnik’ u kojem su pohranjene njegove buduće sposobnosti. Kako djetetu pomoći da iskoristi svoj ’zlatni rudnik’?

Marte Meo daje potpunu i jasnu informaciju kako se razvoj može poduprijeti u svakodnevnim situacijama.
Prijava

Vrijeme za prijavu 27.01. - 25.02.2015.

Status: prijave zaključene

Dokumenti

Program (PDF, 300KB)

Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja