Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja
Ljetna Akademija 2015
Opis | Prijava | Dokumenti
Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU,
Klaićeva 16, Zagreb
i
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS,
Vela Luka


Vrijeme održavanja:

24.08.2015. - 28.08.2015.

Mjesto održavanja:

Specijalna bolnica KALOS, Vela Luka

Tečajevi:

24.08. - 25.08.15
Motorički profil dojenčeta
Prof.dr. sc. Mijna Hadders Algra dr. med.

26.08.15
SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom
Porf.dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr, med

26.08. - 28.08.15
Procjena grubih motoričkih funkcija (GMFM) i klasifikacijski sustav (GMFSC)
Darko Milaščević, dipl.fizioterapeut
Jelena Dragović, prvostupnica fizioterapije

Opis
Tečajevi Ljetne akademije 2015 namijenjeni su stručnjacma koji se bave djecom s teškoćama razvoja, (pedijatrima, neuropedijatrima, fizijatrima, fizioterapeutima, radnim trapeutima, psiholozma, defektolozima).

Praktični tečaj "Motorički profil dojenčeta" prikazat će MPD - novi instrument za ispitivanje motoričkog razvoja dojenčadi, temeljen na video snimku, koji služi za ispitivanje dojenčadi dobi od 3 do 18 mjeseci odnosno do dobi usvajanja samostalnog hodananja tijekom nekoliko mjeseci. Čini ga 15 minutni video snimak spontanog motoričkog ponašanja djeteta u leđnom, potrbušnom, sjedećem položaju, stajanju, hodanju, dok nastoji nešto dosegnuti ili uhvatiti – ovisno o dobi djeteta. MPD uključuje ne samo informacije o motoričkom postignuću dojenčeta nego i informacije o načinu na koji dojenče dolazi do postignuća. Kvalitativni aspekt procjene temelji se na načelima teorije selektivnog grupiranja neurona(TSGN) /Neuronal Group Selection Theory (NGST). Ključni parametri u MPD ispitivanju su opseg motoričkog repertoara dojenčeta( dovoljna ili nedovoljna raznolikost; 25 čestica) i sposobnost dojenčeta da prilagođavajući se izabire iz svog repertoara (15 čestica). Druga područja su izvedba (23 čestice) simetrija (10 čestica) i fluentnost ( 7 čestica). Prva istraživanja ukazuju da je MPD instrument sa dobrom pouzdanošću i obećavajućom validnošću.
Tečaj započinje teoretskom osnovom MPD. Nakon toga dosta vremena bit će posvećeno uvježbavanju, najčešće pomoću postojećih video snimki, ali također i na snimkama napravljenim na tečaju.
Broj polaznika nije ograničen.

Na radionici "SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom" prikazat će se kliničke slike djece sa cerebralnom paralizom i klasifikacija prema preporukama europskog projekta – SCPE i standardizirati nalazi MR mozga.
Broj polaznika nije ograničen.

Praktični tečaj "Procjena grubih motoričkih funkcija (GMFM) i klasifikacijski sustav (GMFSC)" omogućit će polaznicima (fizijatrima i fizioterapeutima) dobivanje certifikata o stjecanju praktične vještine objektivne procjene grubih motoričkih funkcija. Tako će moći evaluirati svoje terapijske postupke metodom koja se danas primjenjuje svugdje u svijetu.
Broj polaznika ograničen je na 20.

Naknada za sudjelovanje na cijeloj Ljetnoj Akademiji je 3.000,00 kn.

Naknada za sudjelovanje na samo dijelu Ljetne akadmeije:
- na praktičnom tečaju ''Motorički profl dojenčeta” je 2.000,00 kn,
- na praktičnom tečaju '''Procjena grubih motoričkih funkcija GMFM i klasifikacija GMFC'' je 1.500,00 kn.
Polaznici i jednog i drugog praktičnog tečaja mogu bez posebne naknade sudjelovati na radionici ''SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom''

Naknada se uplaćuje na račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju IBAN HR1723600001101440593.

Ljetna akademija bit će prijavljena za bodovanje stručnim komorama.

Informacije i rezervacije smještaja 00385- (0)20 755100 Kalos
Prijava

Vrijeme za prijavu 06.04. - 23.08.2015.

Status: prijave zaključene

Dokumenti

Program (PDF, 275KB)

Trenutna događanja Prošla događanja Izvještaj rada 2013 Program tečaja 2014 O voditeljima tečaja