O nama

O Akademiji

Akademija za razvojnu rehabilitaciju je udruga koju čine stručnjaci u području razvojne rehabilitacije kao i osobe čiji je interes primjena, promicanje i unapređenje dostignuća razvojne rehabilitacije, uključujući i obitelji djece s razvojnim teškoćama.

Osnovna djelatnost Akademije

  • organiziranje obavijesnih i obrazovnih tečajeva za stručno usavršavanje svojih članova. To su zdravstveni djelatnici i stručnjaci u odgoju i obrazovanju koji se bave djecom s teškoćama u razvoju.
  • Uz to, tečajevima se provodi upoznavanje roditelja s različitim terapijskim postupcima u području razvojne rehabilitacije kao i ostvarivanje uvjeta za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u socijalni život i sprečavanje doživotne invalidnosti.
  • Tečajeve Akademije neizostavno prate i pisani materijali sa sadržajem tečajeva, a planirane su i publikacije za stručnjake i roditelje.

Specifični ciljevi Akademije

  • promicanje interdisciplinarnog pristupa u razvojnoj rehabilitaciji
  • ujednačavanje dostupnosti
  • primjena terapijskih metoda u ranom djetinjstvu koje se još ne primjenjuju u Hrvatskoj.

Povijest udruge

Osnivači Akademije za razvojnu rehabilitaciju su stručnjaci koji su završili edukaciju temeljnih metoda razvojne rehabilitacije u Dječjem centru u Münchenu. Edukaciju naših stručnjaka je financijski pomogla zaklada Sunčev sjaj iz Njemačke nakon osamostaljenja Hrvatske i po završetku Domovinskog rata.

Osnivanje Akademije bio je najbolji način prijenosa znanja razvojne rehabilitacije u Hrvatsku.

Akademija za razvojnu rehabilitaciju je osnovana 1997. na Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, gdje je i danas njeno sjedište. Članovi Akademije su interdisciplinarni stručnjaci, liječnici i terapeuti različitih specijalnosti. Od 169 članova na osnivačkoj skupštini, broj članova se povećava iz godine u godinu.

Kako bi ostvarila primjenu novih metoda, Akademija surađuje s međunarodnim institucijama i stručnjacima, naročito u početku svog djelovanja. Prvih deset godina to su bili stručnjaci Njemačke akademije za razvojnu rehabilitaciju, koji su tečajevima prenosili temeljne metode Münchenskog modela razvojne rehabilitacije (Münchenska razvojna dijagnostika 1-3. godine, Kineziološka dijagnostika i terapija po Vojti, Montessori pedagogija i terapija, Temelji rane komunikacije i poremećaji). Potom su slijedili obavijesni tečajevi Senzoričke integracije i poremaćaja, Pripreme tijela za logopedsku terapiju (Kost), Miofunkcionalnu terapija orofacijalnih diskinezija.

Od 2000-2006. godine tim liječnika i terapeuta iz jednog od najvećih centara za (re)habilitaciju djece Örebro (Švedska), vodio je obavijesne tečajeve s temama Potpomognute komunikacije u djece s pojedinim ili višestrukim razvojnim teškoćama (poremećaji autističnog spektra, Downovim sindromom, cerebralnom paralizom).

Posebno je istaknuta Marte Meo, kao jedna od metoda poticanja komunikacije u djece, koja se temelji na promicanju vlastitih snaga djeteta, a potiču ju terapeuti i roditelji. Ta metoda je našla širu primjenu u terapiji poremećaja komunikacije djece u Hrvatskoj.

Švedski tim uputio nas je i u neizostavnu primjenu mjernih instrumenata u razvojnoj rehabilitaciji:

  • Klasifikacijski sustav grubih motoričkih funkcija (GMFCS),
  • Mjerenje grubih motoričkih funkcija (GMFM)
  • Klasifikacijski sustav funkcije šake (MACS), koji omogućuje vrednovanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka temeljeno na dokazima.

Nove mogućnosti djelovanja Akademije ostvarene su suradnjom s Europskom akademijom (European Academy of Childhood Disability-EACD), koja je počela 2001. godine. U Zagrebu je 2008. održan 20. godišnji sastanak EACD-a, prvi puta izvan zapadno europskih zemalja, na kojem je sudjelovalo 640 polaznika iz Europe, Sjeverne Amerike, Australije. Od toga su jedna trećina bili polaznici iz Hrvatske i zemalja regije, uključujući i istočno europske zemlje.

Tijekom priprema za Godišnji sastanak EACD-a, a i nakon toga, vodeći europski i svjetski stručnjaci održavali su tečajeve u organizaciji Akademije (GMFM, MACS, Potpomognuta komunikacija, Spontani pokreti u ranoj procjeni neurološkog odstupanja novorođenčeta-GM, Blago neuromotorno odstupanje, Motorički profil dojenčeta).

Simpozijem „Novija dostignuća u razvojnoj rehabilitaciji“ održanom 2007. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem su sudjelovali vodeći stručnjaci EACD-a obilježili smo 10-godišnjicu djelovanja Akademije, kao i Tjedan mozga u Hrvatskoj

Slovenski tim instruktora Neurorazvojne terapije Bobath, održao je od 2003. godine nekoliko tečajeva praktičnog usavršavanja za liječnike, fizioterapeute, logopede i radne terapeute iz gotovo svih ustanova u Hrvatskoj.

Instruktori Njemačkog udruženja kineziološke dijagnostike i terapije po Vojti, održali su od 2011. godIne tri tečaja kineziološke terapije za fizijatre i fizioterapeute, te dva tečaja kineziološke dijagnostike za liječnike. 2019. g. se održava četvrti tečaj kineziološke terapije, te 4. tečaj kineziološke dijagnostike za liječnike.

Trenerica senzorine integracije SI Jean Ayres za terapeute Njemačkog udrženja održala je od 2009. u suradnji s Akademijom dva ciklusa praktičnog usavršavanja za terapeute u Specijalnoj bolnici Goljak i Centru za rehabilitaciju Silver. 2019. planira se održati u Specijalnoj bolnici Goljak tečaj SI terapije koji će održati naša terapeutka koja je edukacijama stekla status trenera.

Od 2011 .započeta je edukacija senzorne integracije (SI) za stručnjake u odgoju i obrazovanju u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Uz cikluse temeljnog usavršavanja organizirana su i napredna usavršavanja u primjeni načela senzorne integracije u radu s djecom s teškoćama u razvoj: tjedni supervizije, tjedni rada s djecom, kao i kratki obavijesni tečajevi o smetnjama učenja, te poremećajima regulacije u dojenačkoj dobi. Od 2016. Akademija nastavlja s naprednim usavršavanjima u primjeni senzorne integracije u radu s dojenčadi „SI Baby“ 2019. održan je ponovo u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj tečaj SI za stručnjake u odgoju i obrazovanju, pod vodstvom naše licencirane trenerice.

Prva međunarodna konferencija Marte Meo, održana je 2012. godine u Šibeniku.

U studenom 2016., Akademija za razvojnu rehabilitaciju u suradnji sa Centrom Silver održala je međunarodnu konferenciju ”Psi pomagači u rehabilitaciji djece i odraslih” za stručnjake koji se bave djecom s razvojnim teškoćama i/ili psima pomagačima. Od 27-28. studenog 2018. održana je druga stručna konferencija „Umijeće korištenja senzorne integracije i psa pomagača u (re)habilitacij djece i odraslih“

Postupno, naši su stručnjaci preuzimali vođenje tečajeva, čime su oni postajali dostupniji našim stručnjacima (Marte Meo, GMCS/GMFM, Potpomognuta komunikacija, Senzorička integracija za terapeute i stručnjake u odgoju i obrazovanju SCPE klasifikacija cerebralne paralize, Spontani pokreti, Blago neutorno odstupanje).

Tijekom 2015., dvadeset stručnjaka koji su prošli temeljno stručno usavršavanje, nastavili su edukaciju na tečaju „Primjena potpomognute komunikacije u radu s djecom predškolske dobi“ u dječjem vrtiću Potočnica pod mentorstvom stručnjaka iz DART, vodećeg centra za potpomognutu komunikaciju u Švedskoj i osposobili se za vođenje tečajeva za stručnjake i roditelje (Com Pal i Com Al)

Akademija za razvojnu rehabilitaciju provela je edukaciju stručnjaka, kojima je omogućena realizacija javnozdravstvenih projekata u Hrvatskoj: Spontani pokreti u evaluaciji funkcije SŽS novorođenčeta i poremećaja, Intrakranijska ultrasonografija novorođenčadi, Surveillance cerebral palsy Europe – SCPE klasifikacija cerebralne paralize, mjerni instrumenti grubih i finih motoričkih funkcija (Program praćenja neurorizične djece, SCPE Registar djece s cerebralnom paralizom u Hrvatskoj). Hrvatski registar djece s cerebralnom paralizom, uključen je u Europski registar cerebralne paralize (C28 RCP-HR Register of cerebral palsy of Croatia). Od 2015. Djeluje na razini European Comission, Joint Research Centre (JRC-SCPE) i jedan je od 7 nacionalnih registara.

Tečajevi koje organizira Akademija održavaju se u više ustanova za rehabilitaciju djece u Hrvatskoj: Specijalna bolnica za djecu s neurorazvojnim poremećajima – Goljak (Senzorička integracij za terapeute, Neurorazvojna terapija – Bobath, Kineziološka dijagnostika po Vojti za liječnike), Specijalna bolnica za rehabilitaciju Krapinske Toplice, Centar za rehabilitaciju djece «Zlatni cekin» Slavonski Brod, Opća bolnica «J. Benčević» Slavonski Brod», « Montessori dječji vrtić «Sunčev sjaj- Nazareth, Đakovo, Centar za odgoj i obrazovanje „ Slava Raškaj“ Zagreb, (Marte Meo, Senzorička intergracija u odgoju i obrazovanju), Centar za rehabilitaciju „Silver“ Zagreb, Centar za rehabilitaciju „Mir“ Rudine. To pridonosi uz usavršavanje stručnjaka i boljoj povezanosti i suradnji među ustanovama.

Svake godine u okviru «Ljetne Akademije», koja se tradicionalno održavala u nepekinutom slijedu tijekom 20 godina posljednji tjedan u kolovozu u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju KALOS Vela Luka, predstavljene su nove metode u razvojnoj rehabilitaciji.

Akademija za razvojnu rehabilitaciju surađuje s uglednim organizacijama u inozemstvu prvenstveno Europskom akademijom za razvojnu rehabilitaciju (EACD), Joint Research Centar- Surveillance Cerebral palsy Europe ( JRC- SCPE), EU komisije, Američkom akademijom za cerebralnu paralizu i razvojnu medicinu ( AACPDM), Na taj način vodeći stručnjaci iz Europe ali i Sjedinjenih američkih država Kanade i Australije su voditelji tečajeva Akademije. Također Akademija surađuje s visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj, Hrvatskim institutom za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Ove godine Akademije započinje suradnju i sa Sveučilištem i Općom bolnicom u Zadru orgniziranjem 21. Ljetne akademije 2018.

Djelatnost akademije podržava Ministarstvo zdravstva RH, te Ured za osobe s invaliditetom Grada Zagreba, te Ured za zdravstvo grada Zagreba.

Akademija će i dalje pratiti nova dostignuća u području razvojne rehabilitacije i organizirati stručno usavršavanje interdisciplinarnih stručnjaka u Hrvatskoj. 2018. godine započela je novi projekt: „ Cerebralno oštećenje vida u djece“ u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Institutom za istraživanje mozga i Katoličkim Sveučilištem Leuven Belgija. S Katoličkim Sveučilištem Leuven Belgija započeta je suradnja i u medicinskom i terapijskom zbrinjavanju djece s diskinetskom cerebralnom paralizom. To je drugi po učestalosti osnovni tip paralize, ali funkcionalno najsloženiji, te u većini djece osim fizioterapijskih postupaka zahtijeva i medikamentno liječenje, potpomognutu komunikaciju,terapijsko hranjenje te sve više primjenu duboke magnetske stimulacije. Zbog toga je pokrenut EU projekt umrežavanja zbrinjavanja djece s diskinetskom CP u koji se uključila Hrvatska .

Sa ciljem unaprijeđenja djelatnosti Akademije, uz suglasnost Skupštine Akademije održane 14. siječnja 2019.i Upravnog odbora osnovano je operativno tijelo, Izvršni odbor Akademije.

U Izvršni odbor Akademije uključeni su stručnjaci koji su edukacijama Akademije osposobljeni za samostalno vođenje tečajeva ili žele organizirati tečajeve koji će nadopuniti i proširiti njihovo područje razvojne (re)habilitacije

Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med.
Predsjednica akademije za razvojnu rehabilitaciju