Metode senzorne i radne terapije

Stručno usavršavanje prema standardima GSID-a ”Senzorna integracija prema Ayres® u rehabilitaciji djece s teškoćama/SIAT® za zdravstvene stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji”

Stručno usavršavanje prema standardima GSID-a ”Senzorna integracija prema Ayres ® u rehabilitaciji djece s teškoćama/SIAT® za zdravstvene stručnjake u razvojnoj… Pročitaj više