Praktično stručno usavršavanje “Načela sensory-based intervencija u pedijatriji”

Stručno usavršavanje namijenjeno je stručnjacima koji se bave terapijskim intervencijama u dojenačkoj i ranoj predškolskoj dobi u okviru zdravstvenih ustanova i ustanova koje brinu o djeci i bave se poticanjem razvoja djece.

Sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

Program  teorijskog dijela stručnog usavršavanja (I i II)

‘Sensory based’ intervencije I  

22. 23. i 24. travanj 2024.

 • Temeljne ideje i načela ‘sensory-based’ intervencija u pedijatriji 
 • Povezivanje/bliskost + oksitocin i značenje tjelesnog kontakta  
 • Igra u dojenačkoj dobi
 • Ontogeneza sposobnosti  i intuitivno ponašanje roditelja
 • Psihološke zakonitosti učenja

‘Sensory based’ intervencije  II

21. i 22. svibanj 2024.

 • Utvrđivanje postojanja razvojnih teškoća senzorne prerade i kognicije u djece upućene na terapijske intervencije u pedijatriji: kliničko opažanje, upitnici, snimanja standardnih situacija, testiranja
 • Terapija: povezivanje poticanja senzomotoričkih i kognitivnih sposobnosti dojenčeta u postupcima, ‘handling’
 • Vođenje razgovora s roditeljima

Teorijski dio stručnog usavršavanja će se odvijati ‘on-line’ u realnom vremenu i polaznici će upoznati najnovije relevantne spoznaje neuroznanosti i habilitacije djece na kojima se temelje pedijatrijske terapijske intervencije.

Naknada za sudjelovanje na teorijskom dijelu iznosi 750,00 € i uplaćuje se na HR1723600001101440593. Moguće je plaćanje u više rata, prema dinamici održavanja pojedinih dijelova, tako da je prije održavanja pojedinog dijela uplaćena naknada za taj dio.

Po završetku teorijskog dijela stručnog usavršavanja polaznici će dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju, na hrvatskom i engleskom jeziku, da su upoznali načela ‘sensory based’ intervencija.

Polaznici teorijskog dijela koji žele usavršiti praktične vještine primjene načela ‘sensory based’ intervencija u pedijatriji mogu nastaviti

Program praktičnog dijela stručnog usavršavanja (III-V)

Od polaznika se očekuje praktično primjenjivanje načela s kojima su upoznati u teorijskom dijelu. Prikaz rada s pacijentima održavat će se na Trgu Eugena Kvaternika 9 u Zagrebu.

‘Sensory based’ intervencije III

Tri dana – tijekom lipnja – srpnja – rujna 2024. po dogovoru s polaznicima

 • Prvi zadaci za samostalni rad – polaznici će biti upućivani u praktični rad i dobivati povratne informacije o svom radu.

‘Sensory based’ intervencije IV 

Tri dana – tijekom studenog 2024. po dogovoru s polaznicima

Praktični rad na pacijentima

 • Poremećaj hranjenja-rad s djetetom dojenačke dobi i roditeljima
 • Poremećaj spavanja- rad s djetetom dobi od 3-5 godina i roditeljima

‘Sensory based’ intervencije V

Četri dana tijekom –veljače – svibnja 2025. po dogovoru s polaznicima

 • Supervizija snimki rada polaznika
 • Prikazi slučaja za ispit

Naknada za sudjelovanje na praktičnom dijelu stručnog usavršavanja uplaćuje se na HR1723600001101440593 i iznosi 1.500.00 €. Moguće je plaćanje u više rata, prema dinamici održavanja pojedinih dijelova, tako da je prije održavanja pojedinog dijela uplaćena naknada za taj dio.

Po završetku praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznici će dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju, na hrvatskom i engleskom jeziku, da su osposobljeni za primjenu načela ‘sensory based’ intervencija u okviru svoje struke.

Voditeljice

Carola Wiesbauer, dipl. fizioterapeut, Bobath i Vojta terapeutkinja, SIAT® terapeutkinja/instruktorica, IntraActPlus terapeutkinja/instruktorica za rad s djecom dojenačke dobi, voditeljica prakse terapije senzornom integracijom i upraviteljica multidisciplinarnog centra za bavljenje djecom s teškoćama.

Silvija Philipps Reichhezer, psihologinja, instruktorica SI pedagogije, AMI Montessori specijalna edukatorica, Marte Meo licencna supervizorica.

Prijava

Naknada za sudjelovanje na teorijskom dijelu iznosi 750,00€.
Naknada za sudjelovanje na praktičnom dijelu stručnog usavršavanja iznosi 1.500.00€

Ukoliko ste zainteresirani možete ispuniti prijavnicu ili se prijaviti na sreichherzer@gmail.com do 15. travnja 2024.

Za dodatne informacije obratite se na sreichherzer@gmail.com, ili mobitel broj 00385916677643.