Stručno usavršavanje prema standardima GSID-a ”Senzorna integracija prema Ayres® u rehabilitaciji djece s teškoćama/SIAT® za zdravstvene stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji”

Stručno usavršavanje prema standardima GSID-a ”Senzorna integracija prema Ayres ® u rehabilitaciji djece s teškoćama/SIAT® za zdravstvene stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji”

Voditeljica: Mihalea Grubišić, mag physioth, Bobath NDT, Maes terapeut, SIAT instruktorica

Vrijeme: prvi modul 28. i 29.01.2023. i odvijati će se u ukupnom trajanju od 190 sati, prema programu koji je u skladu sa standardima GSID (Njemačko društvo senzorne integracije) odnosno ASI (Ayres Sensory Integration) edukacija

Polaznici: zdravstveni djelatnici – liječnici, fizioterapeuti, radni terapeuti i logopedi. Prijave zaključene u 2022. godini.

Mjesto: Centar Silver, Štefanovec 34, Zagreb