Senzorna integracija prema Ayres ® u odgoju i obrazovanju/ SI za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji

Organizator

Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Zagreb u suradnji sa
Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres Deutschland und International e.V.

Opis

Stručno usavršavanje namijenjeno je stručnjacima različitih struka koji rade s djecom koja imaju teškoće u razvoju u ustanovama odgoja i obrazovanja i centrima za rehabilitaciju. Tijekom usavršavanja polaznici će steći znanja o pojavnim oblicima poremećaja senzorne integracije i utjecaju na sposobnost učenja, o učinkovitom pomaganju djeci s teškoćama senzorne integracije i savjetovanju roditelja.

Autorica i supervizorica stručnog usavršavanja

Carola Wiesbauer, dipl. FT, Bobath i Vojta terapeut, SIAT instruktorica, instruktorica SI pedagogije, terapeut ponašanja po Jansen/Streit

Voditeljice

Lidija Andrijević Gajić, prof. logoped, instruktorica SI pedagogije, Marte Meo supervizorica

Mihaela Grubišić, mag. physioth., bacc. occup. ther, NRT Bobath, Maes th., SIAT instrukotorica

Silvija Philipps Reichherzer, prof. psihologije, AMI Montessori specijalna edukatorica 3-6, Marte Meo licencna supervizorica, instruktorica SI pedagogije

Vrijeme i mjesto održavanja

Mjesto održavanja: dvorana na Trgu Eugena Kvatrenika 9, Zagreb i Zoom platforma Akademije za razvojnu rehabilitaciju

Vrijeme odvijanja: ukupno 126 školskih sati, podijeljenih u 8 modula u razdoblju od 12 mjeseci – termini odvijanja modula se dogovaraju s polaznicima

Raspored rada: petkom od 16.00 do 19.30 h, subotom od 9.00 do 17.00 h i nedjeljom od 9.00 do 12.30

Vrijeme odvijanja prvog modula 24. 25. i 26. studenog 2023.

Broj polaznika: ograničen na 15

Program

Modul I -Uvod u teoriju senzorne integracije prema Ayres (ASI), Regulacija ponašanja

Modul II -Ontogeneza i neurološki temelji senzorne integracije. Teškoće senzornog procesiranja – znakovi poremećaja senzorne integracije, postupci za utvrđivanje načina na koji dijete prima i prerađuje senzorne podražaje

Modul III -Praksija i teškoće motorike odnosno cerebralne paralize i senzorna integracija Postupci za poticanje razvoja primjenom načela senzorne integracije prema Ayres i njihovo planiranje

Modul IV -Važnost igre i povezanost sa senzornom integracijom, Sposobnost učenja, smetnje učenja i tehnike podučavanja

Modul V -Razgraničenje poremećaja senzorne integracije i ADHD sindroma i autističnog spektra, Rad s roditeljima, djece s teškoćama senzorne integracije

Modul VI– Vježbanje uočavanja znakova odstupanja u senzornoj integraciji na snimkama, vježbanje pronalaženja strategija poticanja na temelju uočavanja znakova, rad s roditeljima, suradnja s drugim stručnjacima, prikazi slučajeva

Modul VII – Prikazi praktičnog rada , Priprema za ispit

Modul VIII – Ispit – prikazi slučajeva

Polaznici će prije održavanja pojedinog modula dobivati materijale za pripremu za rad. Obvezni su tijekom stručnog usavršavanja pripremiti prikaz svog rada s jednim djetetom: kako su odredili djetetov način primanja senzornih informacija, kako su odredili ciljeve svojih stručnih postupaka s djetetom i kako su pripremili i proveli program poticanja i strategiju savjetovanja roditelja i koji je učinak njihove primjene načela senzorne integracije.

Nakon položenog ispita polaznici će dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju da mogu primjenjivati načela senzorne integracije u radu s djecom u okviru svoje struke.

Prijava

Prijave se primaju do 20. studenog 2023. na mail: sreichherzer@gmail.com

Naknada za sudjelovanje iznosi po polazniku 1.200,00 € i može se uplaćivati i u ratama na žiro račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju HR1723600001101440593 dinamikom koja odgovara uplatitelju, s tim da se prije odvijanja pojedinog modula uplati dio za taj modul (napr. prije 23. studenog 2023. treba uplatiti barem jednu osminu ukupne naknade odnosno 150 eura).

Dodatne informacije na broj mobitela: 00385 91 6677 643 ili putem e-mail-a : sreichherzer@gmail.com