Ljetna akademija 2017, Poremećaji hranjenja u ranoj dječjoj dobi – dijagnostika i mogućnosti terapijskih postupaka

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klaićeva 16, Zagreb i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS,Vela Luka Vrijeme održavanja: 28.08.2017. – 01.09.2017. Mjesto održavanja: Specijalna bolnica KALOS, Vela Luka  28.08. – 29.08.17 Procjena spontanih pokreta (GM- General Movements) Prof.dr.sc. Mijna Hadders Algra. dr.mr 30.08.17 SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy Europe) klasifikacija … pogledaj više

Teškoće hranjenja djece s neurološkim premećajima

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU Zagreb, Klaićeva 16 Vrijeme održavanja: 17.02.2014. – 18.02.2014. Mjesto održavanja: Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16 Tečaj “Poteškoće hranjenja djece s neurološkim poremećajima” namijenjen je stručnjacima koji se bave djecom s neurološkim poremećajim (pedijatrima, neuropedijatrima, gastroenterolozima, fizijatrima i specijalizantima istih struka, fizioterapeutima, radnim terapeutima, medicinskim sestrama, logopedima, … pogledaj više

Ljetna Akademija 2013 – Teškoće hranjenja djece s cerebralnom paralizom

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klaićeva 16, Zagreb i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS, Vela Luka Vrijeme održavanja: 26.08.2013. – 30.08.2013. Mjesto održavanja: Specijalna bolnica KALOS, Vela Luka Tečajevi: 26.08. – 27.08.13 Teškoće hranjenja djece s cerebralnom paralizom Yolanda Broek, terapeut govora i jezika, senior Bobath tutor (London) 28.08.13 … pogledaj više