Teškoće hranjenja djece s neurološkim premećajima

Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
Zagreb, Klaićeva 16

Vrijeme održavanja:

17.02.2014. – 18.02.2014.

Mjesto održavanja:

Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16

Tečaj “Poteškoće hranjenja djece s neurološkim poremećajima” namijenjen je stručnjacima koji se bave djecom s neurološkim poremećajim (pedijatrima, neuropedijatrima, gastroenterolozima, fizijatrima i specijalizantima istih struka, fizioterapeutima, radnim terapeutima, medicinskim sestrama, logopedima, rehabilitatorima, odgojiteljima, nutricionistima) i roditeljima.

Tečaj će se odvijati na hrvatskom i engleskom jeziku uz prevođenje na hrvatski. Polaznici će upoznati normalni razvoj hranjenja i posebna odstupanja u djece s neurološkim poremećajem načine procjene i terapijske postupke. Broj polaznika je ograničen na 30.
Polaznici tečaja dobit će potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju, a tečajevi će biti bodovani od strane stručnih komora.

2014 teskoce s hranjanjem program