Kreativna podrška

Tijekom 2021. Akademija za razvojnu rehabilitaciju je u suradnji s Udrugom ‚Fra. Mladen Hrkač‘ provodila savjetovanja roditelja djece koja su bila na liječenju u Zagrebu i sudjelovala u održavanju radionica s djecom u okviru projekta ‚Kreativna podrška’.

Vrijeme: listopad – lipanj; dva puta tjedno od 14.00 do 17.00 sati.