Marte Meo® Kada? Što? Zašto? u svakodnevnom radu s djecom

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
i
MARTE MEO® International, Eindhoven

Vrijeme održavanja:
26.02.2015. – 27.02.2015.
Mjesto održavanja:
Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb
Nazorova 47, Zagreb

Obavijesni tečaj je namijenjen:
• stručnjacima u odgoju i obrazovanju – odgojiteljima, učiteljima, profesorima, pedagozima, logopedima, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, fizioterapeutima, radnim terapeutima
• roditeljima
Marte Meo prirodna potpora razvoju primjenjuje se s velikim uspjehom u radu s djecom, mladima i odraslima. Vrtići i škole pružaju okvir za razvijanje obrazaca ponašanja surađivanja s drugima. Sva djeca imaju višestruke koristi od zajedničkog boravljenja u odgojno obrazovnim ustanovama.
Marte Meo se temelji na pomnoj analizi svakodnevnih interakcija. S jedne strane, usmjerava se pozornost na odrasle osobe – Kojim vještinama moraju ovladati da bi mogli podupirati razvoj djece? Koje stručne vještine imaju? S druge strane, usmjerava se pozornost na djecu – Što neko dijete već može? Koju potporu još treba kako bi razvilo potrebnu vještinu?
Kada? Što? Zašto? – tri su pitanja na koja treba stalno imati odgovor kada se nešto radi s djecom. Marte meo jednostavno, svima razumljivo, u svakodnevnim interakcijama ukazuje: Kad nešto napraviti? Što napraviti? Zašto to napraviti?
Svako dijete nosi u sebi ’zlatni rudnik’ u kojem su pohranjene njegove buduće sposobnosti. Kako djetetu pomoći da iskoristi svoj ’zlatni rudnik’?
Marte Meo daje potpunu i jasnu informaciju kako se razvoj može poduprijeti u svakodnevnim situacijama.

2015 mm kada program