Marte Meo – prirodna potpora djeci i mladima bez roditelja

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
i
MARTE MEO® International, Eindhoven
Vrijeme održavanja:
18.05.2015. – 19.05.2015.
Mjesto održavanja:
Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb

Obavijesni tečaj je namijenjen:
• stručnjacima koji se bave djecom bez roditelja (socijalnim radnicima, medicinskim sestrama, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, fizioterapeutima, radnim terapeutima, odgojiteljima, učiteljima, profesorima, pedagozima…)
• udomiteljima i usvojiteljima

Marte Meo je latinski izraz koji se prevodi ‘vlastitim snagama‘. Misao vodilja Marte Meo prirodne potpore razvoja je postizanje napredovanja osoba u razvoju njihovim vlastitim snagama..
Marte Meo temelji se na pomnoj analizi snimaka svakodnevnih interakcija i pronalaženju prilika za napredovanje. Promatranjem video snimaka moguće je uvidjeti kada se u svakodnevnim situacijama javlja prilika za razvoj. Moguće je jasno odrediti što se događa i razlučiti zašto to doprinosi napredovanju.

Tijekom ovog stručnog usavršavanja polaznici će moći upoznati Mate Meo elemente – elemente podupiruće komunikacije i doživjeti na snimkama Marte Meo način rada s djecom i mladima i što se njime može postići. Pri tome će se razviti sposobnost zamjećivanja i uvida tijekom odvijanja svakodnevnih interakcija. Proširiti će vlastiti pogled i jasno odrediti kako se može ciljano ohrabrivati i podupirati djecu da bi razvila komunikacijske socijalne i emocionalne vještine koje su im neophodne za uspješno suočavanje s okolinom i samima sobom. Marte Meo način gledanja pomoći će im da u praksi ostvare bolju suradnju i time povečaju učinkovitost svog stručnog rada.

Obavijesni tečaj održat će se na njemačkom jeziku uz prevođenje na hrvatski i bit će prijavljen za bodovanje stručnim komorama.

 

2015 marte meo 2 program