Marte Meo za praktičare

Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
Klinika za dječje bolesti Zagreb

MARTE MEO INTERNATIONAL
Eindhoven, The Netherlands

Vrijeme održavanja:

17.11.2010. – 17.02.2011.

Mjesto održavanja:

Mali dom- dnevni centar za rehabilitaciju djece, Baštijanova 1d, Zagreb

Tečaj je namijenjen stručnjacima koji se bave odgojem djece (odgojiteljima, učiteljima i članovima stručnih timova pedagoških ustanova) kao i onima koji se bave rehabilitacijom djece koja imaju teškoće u razvoju (liječnicima, psiholozima, defektolozima, fizioterapeutima, radnim terapeutima) i roditeljima. Nakon prijave polaznici će dobiti upute za pripremu video snimki svakodnevnih situacija za rad. Upoznati će postupak Marte Meo video analize i načine na koji se učinkovito podupiru prirodni razvojni procesi.
Po završetku usavršavanja polaznici će biti osposobljeni za primjenu Marte Meo programa potpore razvoju i dobiti međunarodno priznate Marte Meo® potvrdnice za Marte Meo praktičare.

Voditeljica tečaja:
Silvija Philipps Reichherzer, voditeljica tečajeva za Marte Meo praktičare, ima dugogodišnje iskustvo u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Supervizor:
Josje Aarts, Marte Meo edukatorica, licencirana supervizorica, autorica priručnika ”Marte Meo u školi”

Akademija za razvojnu rehabilitaciju nastoji domaćoj stručnoj javnosti prikazati i omogućiti najnovije učinkovite načine rada s djecom s teskocama u razvoju. Marte Meo program potpore komunikaciji prihvaćen je danas diljem svijeta u radu s djecom i osobama koje imaju otežanu komunikaciju.
Nakon video zapisa komunikacjskih interakcija provodi se analiza komunikacijskih obrazaca i sažimanjem prisutnih pozitivnih momenata određuje se program modifikacije otežane komunikacije.
Promjena neprimjerenih obrazaca ostvaruje se vlastitim snagama osoba u interakciji pri čemu Marte Meo praktičar navodi i naglašava samo pozitivne momente u komunikaciji.

2011 mm 2 letak