Marte Meo® za praktičare

U suradnji s udrugom ‘Vukovarski leptirići’ iz Vukovara i centrom ‘Senzorijum’ iz Beograda održana su stručna usavršavanja Marte Meo® za praktičare s voditeljicom Silvijom Philipps Reichherzer, Marte Meo® licencnom supervizoricom. 

Vrijeme: 11. i 12. rujna 2020.; 23. – 26. listopada

Mjesto: Udruga Vukovarski leptirići, Velebitska 16b, Vukovar; ZOOM platforma

 

S polaznicima ‘Senzorijuma’ stručna usavršavanja održana su on-line.

Vrijeme: 13. i 14. lipnja; 25. i 26. srpnja; 12. i 13 rujna; 21. i 22. studenog

Mjesto: ZOOM platforma