Načela sensory-based intervencija u pedijatriji

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU organizira praktično stručno usavršavanje

Načela sensory-based intervencija u pedijatriji

Voditeljice :
Carola Wiesbauer, dipl fizioterapeut, Bobath i Vojta terapeutkinja, SIAT®
trenerica/ instruktorica, IntraActPlus terapeutkinja/instruktorica za rad s djecom
dojenačke dobi, voditeljica prakse terapije senzornom integracijom i
upraviteljica multidisciplinarnog centra za bavljenje djecom s teškoćama

Silvija Philipps Reichhezer, psihologinja, instruktorica SI pedagogije, AMI
Montessori specijalna edukatorica, Marte Meo licencna supervizorica

Program stručnog usavršavanja

Baby th I
21., 22. i 23. ožujka 2022.
• Temeljne ideje i načela sensory-based intervencija u pedijatriji
• Povezivanje/bliskost + oksitocin i značenje tjelesnog kontakta
• Igra u dojenačkoj dobi
• Ontogeneza sposobnosti i intuitivno ponašanje roditelja
• Psihološke zakonitosti učenja

Baby th II
9. i 10. svibnja 2022.
• Utvrđivanje postojanja razvojnih teškoća senzorne prerade i kognicije u
djece upućene na terapijske intervencije u pedijatriji: kliničko opažanje,
upitnici, snimanja standardnih situacija, testiranja
• Terapija: povezivanje poticanja senzomotoričkih i kognitivnih
sposobnosti dojenčeta u postupcima, handling
• Vođenje razgovora s roditeljima

Baby th III
30. i 31. svibnja 2022.
• Prikazi slučajeva – prvih zadataka za samostalni rad

Baby th IV
7. 8. i 9. studenog 2022.
Praktični rad na pacijentima
• Poremećaj hranjenja- rad s pacijentima
• Poremećaj spavanja- rad s pacijentima

Baby th IV
Tri dana siječanj ili veljača -2023
– Prikazi vlastitog rada polaznika – snimci / supervizija

Baby th V
Dva dana – travanj ili svibanj 2023
– Usmeni ispiti

Preuzmi program