Napredni Bobath tečaj – Analiza pokreta i facilitacijske tehnike

Akademija za razvojnu rehabilitaciju organizira stručno usavršavanje: “Napredno Bobath stručno usavršavanje – Analiza pokreta i facilitacijske tehnike” od 29. kolovoza do 3. rujna 2011. u Centaru za rehabilitaciju MIR, Kaštel Novi.

Stručno usavršavanje je namijenjeno fizioterapuetima koji imaju potvrdnicu da su završili Temeljni tečaj NRT Bobath. Polaznici će po položenom ispitu dobiti potvrdnice koje će biti priznate od strane EBTA (European Bobath Tutor Assotiation) i HKF. Usavršavanje će se odvijati na engleskom jeziku uz prevođenje na hrvatski jezik.