Senzorička integracija SI Jean Ayres ® za terapeute I

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb
GSID® Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres®, Deutschland und International e.V.
Vrijeme održavanja:
03.08.2009. – 14.08.2009.
Mjesto održavanja:
Specijalna bolnica za zaštitu djece s nerorizičnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2, Zagreb

Temeljno stručno usavršavanje je namijenjeno fizioterapeutima, radnim terapeutima i logopedima koji se bave rehabilitacijom djece s teškoćama u razvoju.
Polaznici će upoznati glavna načela senzoričke integracije SI Jean Ayres® i treapijske postupke. Usavršavanje će se nastaviti tijekom 2009. i 2010. u ukupnom trajanju od još 20 radnih dana podijeljenih u nekoliko blokova. Polaznici će po položenom ispitu dobiti međunarodno važeće potvrdnice GSID®. Usavršavanje će se odvijati na engleskom jeziku, po potrebi organizirat će se prvođenje na hrvatski jezik.
Broj polaznika – 20
Voditeljica – Kristiane Kull-Sadacharam, SI ® trenerica USC, usavršila SI ® na Ayres klinici u Californiji, predstojnica odjela radne terapije Dječjeg centra München, voditeljica usavršavanja SIAT®, predsjednica Upravnog odbora GSID®

2009 si