Senzorna integracija prema Ayres ® u pedagogiji

Senzorna integracija prema Ayres ® u pedagogiji s voditeljicama Lidijom Andrijević Gajić, instruktoricom SI pedagogije, Mihaelom Grubišić SIAT® terapeutkinjom instruktoricom i Silvijom Philipps Reichherzer, instruktoricom SI pedagogije. 

Skupina u Splitu – od 31. siječnja do 2. veljače 2020. šesti modul  u trajanju od 18 sati. Sedmi, ispitni  modul od 13. do 15. studenog 2020.; on line na zoom platformi Akademije.

Prvi modul za skupinu u  Rijeci  održan je od 28. veljače do 1. ožujka 2020. Drugi modul održan je od 4. do 7. lipnja 2020., a treći je održan 26., 27. i 28. lipnja. Zbog epidemiološke situacije održavanje je nastavljeno na ZOOM platformi  Akademije i od 6. do 8. studenog 2020. održan je četvrti modul.

Za skupinu u Zagrebu, treći, ispitni tjedan odrađen je on–line na ZOOM platformi Akademije od 23. do 25. rujna i od 16. do 18. listopada 2020. 

Za polaznice iz Zadra su 23. i 24. listopada 2020. održani ispiti na ZOOM platformi Akademije.