Senzorna integracija prema Ayres ® u pedagogiji/ SI  za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji

U suradnji s Centrom Slava Raškaj organizirana su stručna usavršavanja u području primjene senzorne integracije:

Senzorna integracija prema Ayres ® u pedagogiji/ SI  za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji treći tjedan za devetu i prvi i drugi tjedan za desetu skupinu sa voditeljicama Lidijom Andrijević Gajić, instruktoricom SI pedagogije i Mihaelom Grubišić, mag fizioterapije  SIAT®, terapeuticom instruktoricom 

Vrijeme: 18. – 22. veljače, 11. – 15. ožujka  i 8. do 12. srpnja 2019. 

Mjesto: Centar Slava Raškaj