Senzorna integracija prema Ayres ® u pedagogiji/ SIAT® za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji 2014

Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska

GSID® – Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres® Deutschland und International® e.V

Vrijeme održavanja:

06.10.2014. – 10.10.2014.

Mjesto održavanja:

Centar Slava Raškaj, Nazorova 47, Zagreb

Stručno usavršavanje namijenjeno je odgojno obrazovnim stručnjacima koji rade s djecom s teškoćama u razvoju, učiteljima, odgojiteljima, psiholozima, rehabilitatorima, terapeutima, socijalnim radnicima. Tijekom usvršavanja steći će znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije utemeljena na aktualnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja. Dobit će znanja kojima će moći učinkovito pomagati djeci s teškoćama senzorne integracije i znatno poboljšati njihove izglede za budućnost.
Stručno usavršavanje odvijat će se na engleskom jeziku uz prevođenje na hrvatski. Pripremljeni su prijevodi pismenih materijala po odabiru voditeljice.
Polaznici će nakon položenog ispita dobiti potvrdnice GSID® Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres® Deutschland und International e.V

Program:

1. tjedan
6. do 10. listopad 2014.
Vrijeme : ponedjeljak do četvrtak od 9.00 do 18.00 sati, petak od 08.00 do 14.30
Teme :
– uvod u teoriju senzorne integracije, neurološka pozadina- funkcionalna anatomija i fiziologija osjetila
– povezanost senzorne integracije sa sposobnostima učenja
– razvoj djeteta – senzomotorni, kognitivni, razvoj sposobnosti – povezanost filogeneze i ontogeneze sa smetnjama učenja i poremećajima senzorne integracije

2. tjedan
termin krajem zime početkom proljeća 2015, dogovoriti će se s voditeljicom
Vrijeme : ponedjeljak do četvrtak od 09.00 do 18.00 sati, petak od 08.00 do 14.30
Teme:
– dijagnostika poremećaja senzorne integracije- Base line-temeljni snimak i druge mogućnosti,
– razgraničenje poremećaja senzorne integracije i smetnji učenja, ADHD sindroma, autizma i cerebralne paralize.

3. tjedan
termin tijekom jeseni 2015 dogovoriti će se s voditeljicom
Vrijeme : ponedjeljak do četvrtak od 09.00 do 18.15 sati, petak od 08.00 bis 14.45
Teme –postupci za poticanje razvoja i njihovo planiranje, rad s roditeljima, prikazi slučajeva. Polaznici su obvezni pripremiti analizu base-line snimaka iz područja svog rada, odrediti ciljeve terapijskih postupaka i program rada

2014 senzorne