Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji / SIAT za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska
GSID® – Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres® Deutschland und International® e.V
Vrijeme održavanja:
01.10.2012. – 01.10.2013.
Mjesto održavanja:
Centar “Slava Raškaj”, Nazorova 47, Zagreb

Stručno usavršavanje namijenjeno je odgojno obrazovnim stručnjacima koji rade s djecom s teškoćama u razvoju, učiteljima, odgojiteljima, psiholozima, rehabilitatorima,terapeutima, socijalnim radnicima.Tijekom usvršavanja steći će znanjao neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije utemeljena naaktualnim rezultatima neurobiološki.h i neurofizioloških istraživanja. Dobit će znanja kojima će moći učinkovito pomagati djeci s teškoćamasenzorne integracije i znatno poboljšati njihove izglede za budućnost.
Stručno usavršavanje odvijat će se na engleskomjeziku uz prevođenje na hrvatski. Pripremljeni su prijevodi pismenihmaterijala po odabiru voditeljice.
Polaznici će po položenomispitu dobiti potvrdnice GSID® Gesellschaft für SensorischeIntegration Jean Ayres® Deutschland und International e.V.

Voditeljica – Carola Wiesbauer (Penzberg), SIAT® terapeut instruktor, dipl fizioterapeut,  Bobath i Vojta terapeut,  voditeljica prakse terapije senzornom integracijom

2013 si 2program