Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji / SIAT za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska
GSID® – Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres® Deutschland und International® e.V
Vrijeme održavanja:
10.10.2011. – 05.10.2012.
Mjesto održavanja:
Centar “Slava Raškaj”, Nazorova 47, Zagreb

Stručno usavršavanje namijenjeno je odgojnoobrazovnim stručnjacima koji rade s djecom s teškoćama u razvoju, učiteljima, odgojiteljima, psiholozima, rehabilitatorima,terapeutima, socijalnim radnicima.Tijekom usvršavanja steći će znanjao neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije utemeljena naaktualnim rezultatima neurobiološki.h i neurofizioloških istraživanja.Dobit će znanja kojima će moći učinkovito pomagati djeci s teškoćamasenzorne integraacije i znatno poboljšati njihove izglede zabudućnost.
Stručno usavršavanje odvijat će se na engleskomjeziku uz prevođenje na hrvatski. Pripremljeni su prijevodi pismenihmaterijala po odabiru voditeljice.
Polaznici će po položenomispitu dobiti potvrdnice GSID®Gesellschaft für SensorischeIntegration Jean Ayres® Deutschland und International e.V.

Voditeljica – Carolla Wiesbauer, diplomiraniradni terapeut, SI ® trenerica, vodi praksu SIAT,voditeljica usavršavanja SIAT®, predsjednica Upravnog odbora GSID®.