Stručno teorijsko i osnovno praktično usavršavanje ”Procjena kvalitete spontanih pokreta /General movements”

Teorijski i uvodni praktični tečaj „Procjena kvalitete spontanih pokreta” namijenjen je pedijatrima, specijalistima užih područja neonatologije i dječje neurologije, fizijatrima i specijalizantima navedenih struka, fizioterapeutima, radnim terapeutima, edukacijskim rehabilitatorima i medicinskim sestrama.

Kvaliteta spontanih pokreta je neinvazivna, jednostavna, rano dostupna i pouzdana metoda za procjenu ishoda u neurorizičnog djeteta. Može služiti kao metoda probira ili dodatni dijagnostički alat uz klasični neurorazvojni status.

Polaznici će upoznati neuroznanstvene temelje spontanih pokreta, prednosti i ograničenja metode te u praktičnom dijelu vježbati standardiziranu procjenu kvalitete na video snimkama. Procjena kvalitete spontanih pokreta uvrštena je u kriterije procjene neurorizične djece.

Voditelj

dr.sc. Goran Krakar, dr.med.

Mjesto i vrijeme održavanja

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
14. 06. 2024., Trg Eugena Kvaternika 9, Zagreb

Program

Letak s programom možete preuzeti ovdje

Prijava

Tečaj je prijavljen za bodovanje stručnim komorama. Naknada za sudjelovanje na tečaju iznosi 100 €.

Uplaćuje se na IBAN Akademije: HR1723600001101440593

Broj sudionika je ograničen na 30.

Rok za prijavu je 12. lipanj 2024.

Više informacija:

Silvija Philipps Reichherzer, 091/6677643, sreichherzer@gmail.com
Goran Krakar, 091/4640957, goran.krakar@gmail.com