UNICEFOVOM projektu ‘Mliječna staza’

Akademija se angažirala u  UNICEFOVOM projektu ‘Mliječna staza‘. Mihaela Grubišić je kao predstavnica Akademije sudjelovala u prezentacijama na temu senzorne integracije u medijima, u definiranju kriterija za selekciju pružatelja usluge rane intervencije i u selekcijskoj komisiji, i u organizaciji treninga za stručnjake za provedbu senzorne terapije prema Jean Ayres. Za stručna usavršavanja u senzornoj integraciji koja organizira Akademija zainteresirano je petoro prijavljenih.