22. Ljetna akademija , Blago neuromotorno odstupanje (neurološki pregledi po Hempelovoj i Touwenu)

Organizator:
Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Sveučilište u Zadru i Opća bolnica Zadar
Vrijeme održavanja:
26.08.2019. – 30.08.2019.
Mjesto održavanja:
Novi kampus Sveučilišta u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i


Tečajevi:
26.08. – 27.08.19
Procjena kvalitete spontanih pokreta – General movements (GM)
Prof. Mijna Hadders Algra, dr. med., dr. sc. Goran Krakar, dr. med.
28.08.19
SCPE – Europska klasifikacija cerebralne paralize (radionica)
Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med., Prim. dr. sc. Sanja Delin, dr. med., koordinatorica za Zadarsku županiju
29.08. – 30.08.19
Blago neuromotorno odstupanje (neurološki pregledi po Hempelovoj i Touwenu)
Prof. Mijna Hadders Algra, dr. med., Prim. mr. sc. Tomislav Gojmerac, dr. med.

Stručna usavršavanja 22. Ljetne akademije namijenjena su liječnicima, specijalistima pedijatrije i užeg područja dječje neurologije, specijalistima fizijatrije i medicinske rehabilitacije, specijalistima obiteljske medicine i specijalizantima navedenih struka, medicinskim sestrama, radnim terapeutima, fizioterapeutima, psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima.
Tečaj „Procjena kvalitete spontanih pokreta“ će polaznike upoznati s neinvazivnom, jednostavnom, rano dostupnom i pouzdanom metodom za procjenu ishoda u neurorizičnog djeteta. Može služiti kao metoda probira ili dodatni dijagnostički alat uz neurorazvojni pregled. Polaznici će upoznati neuroznanstvene temelje spontanih pokreta, prednosti i ograničenja metode te u praktičnom dijelu vježbati standardiziranu procjenu kvalitete na video snimkama. Procjena kvalitete spontanih pokreta uvrštena je u kriterije procjene neurorizične djece.
Na radionici „Europska klasifikacija cerebralne paralize – SCPE“ bit će prikazane kliničke slike djece sa cerebralnom paralizom i metode slikovnog prikaza mozga, klasifikacija prema preporukama europskog projekta.
Tečaj ”Blago neuromotorno odstupanje (neurološki pregledi po Hempelovoj i Touwenu)”
će predstaviti problematiku blagog neurorazvojnog odstupanja i metode strukturirane kliničke neuropedijatrijske objektivizacije kliničkog stanja djeteta (neurološke preglede), s naglaskom na metodološku korektnost i cjelovitost pregleda, odnosno razumijevanje dobivenih nalaza.
Naknada za sudjelovanje na cijeloj 22. Ljetnoj Akademiji za polaznike, članove Akademije za razvojnu rehabilitaciju je 3.000,00 kn.
Naknada za sudjelovanje na samo jednom dijelu 21. Ljetne akademije:

  • „Procjena kvalitete spontanih pokreta’’ je 2.000,00 kn;
  • „Blago neuromotorno odstupanje (neurološki pregledi po Hempelovoj i Touwenu)“ je 2.000,00 kn;
  • Polaznici mogu bez posebne naknade sudjelovati na radionici „Europska klasifikacija cerebralne paralize – SCPE“

03 ljetna akademija letak-lja2019