22. Ljetna akademija , Procjena kvalitete spontanih pokreta – General movements (GM)

Organizator:
Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Sveučilište u Zadru i Opća bolnica Zadar
Vrijeme održavanja:
26.08.2019. – 30.08.2019.
Mjesto održavanja:
Novi kampus Sveučilišta u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i


Tečajevi:
26.08. – 27.08.19
Procjena kvalitete spontanih pokreta – General movements (GM)
Prof. Mijna Hadders Algra, dr. med., dr. sc. Goran Krakar, dr. med.
28.08.19
SCPE – Europska klasifikacija cerebralne paralize (radionica)
Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med., Prim. dr. sc. Sanja Delin, dr. med., koordinatorica za Zadarsku županiju
29.08. – 30.08.19
Blago neuromotorno odstupanje (neurološki pregledi po Hempelovoj i Touwenu)
Prof. Mijna Hadders Algra, dr. med., Prim. mr. sc. Tomislav Gojmerac, dr. med.

Stručna usavršavanja 22. Ljetne akademije namijenjena su liječnicima, specijalistima pedijatrije i užeg područja dječje neurologije, specijalistima fizijatrije i medicinske rehabilitacije, specijalistima obiteljske medicine i specijalizantima navedenih struka, medicinskim sestrama, radnim terapeutima, fizioterapeutima, psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima.
Tečaj „Procjena kvalitete spontanih pokreta“ će polaznike upoznati s neinvazivnom, jednostavnom, rano dostupnom i pouzdanom metodom za procjenu ishoda u neurorizičnog djeteta. Može služiti kao metoda probira ili dodatni dijagnostički alat uz neurorazvojni pregled. Polaznici će upoznati neuroznanstvene temelje spontanih pokreta, prednosti i ograničenja metode te u praktičnom dijelu vježbati standardiziranu procjenu kvalitete na video snimkama. Procjena kvalitete spontanih pokreta uvrštena je u kriterije procjene neurorizične djece.
Na radionici „Europska klasifikacija cerebralne paralize – SCPE“ bit će prikazane kliničke slike djece sa cerebralnom paralizom i metode slikovnog prikaza mozga, klasifikacija prema preporukama europskog projekta.
Tečaj ”Blago neuromotorno odstupanje (neurološki pregledi po Hempelovoj i Touwenu)”
će predstaviti problematiku blagog neurorazvojnog odstupanja i metode strukturirane kliničke neuropedijatrijske objektivizacije kliničkog stanja djeteta (neurološke preglede), s naglaskom na metodološku korektnost i cjelovitost pregleda, odnosno razumijevanje dobivenih nalaza.

03 ljetna akademija letak-lja2019