Načela senzorne integracije u radu s dojenčadi / SI Baby

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Zagreb, Klaićeva 16
Vrijeme održavanja:
16.05.2019. – 19.07.2019.
Mjesto održavanja:
Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjma, Odjel Zelengaj, Mali Zelengaj


Tečajevi:
16.05. – 17.05.19
Načela senzorne integracije u radu s dojenčadi – SI Baby I
Carola Wiesbauer, PT,Vojta, NDT Bobath, SIAT, IntraActPlus
17.07. – 19.07.19
Načela senzorne integracije u radu s dojenčadi – SI Baby II
Carola Wiesbauer, PT,Vojta, NDT Bobath, SIAT, IntraActPlus

Praktično stručno usavršavanje ‘Načela senzorne integracije u radu s dojenčadi’ namijenjeno je liječnicima, medicinskim sestrama, fizioterapeutima, radnim terapeutima, psiholozima, logopedima i drugim stručnjacima koji se bave koji se bave djecom u dojenačkoj dobi.
Stručno usavršavanje čine nadograđujući dijelovi, sudjelovanje na prva dva dijela omogućit će polaznicima da upoznaju temelje postupaka kojima se može učinkovito preventivno i terapijski djelovati u radu s djecom dojenačke dobi. Polaznici koji nastave sudjelovanjem na trećem i četvrtom dijelu imat će priliku da razvijaju praktične vještine.
U prvom dijelu – SI Baby I – polaznici će upoznati suvremene spoznaje koje utječu na način ophođenja i način bavljenja djecom. Bit će pokazano kako prerada podražaja omogućuje dojenčetu da regulira svoje ponašanje. Pokazat će se način na koji se mogu uočiti znakovi koji ukazuju na to da u dojenčeta postoje teškoće sa preradom podražaja. Bit će prikazane strategije ophođenja koje su razvijene kako bi se dojenčetu pomoglo u registraciji podražaja i njihovoj preradi.
Vrijeme. 16. do 17. svibnja 2019.
Mjesto: Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkm smetnjma, Odjel Zelengaj, Mali Zelengaj
Broj polaznika nije ograničen.
Polaznici će dobiti potvrdnice o sudjelovanju.
U drugom dijelu – SI Baby II – prikazat će se posebice razvoj privrženosti i intuitivno ponašanje kojim roditelji podupiru razvoj djece. Uz to će se jasno pokazati čime se potkrepljuju poželjna, a čime gase nepoželjna ponašanja.
Vrijeme: ili 10-12. srpnja ili 17. do 19. srpnja 2019. prema dogovoru sa polaznicima
Mjesto: Specijalna bolnica za zaštitu djece neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Odjel Zelengaj, Mali Zelengaj
Broj polaznika nije ograničen.
Polaznici će dobiti potvrdnice o sudjelovanju.
Tijekom tjedna praktičnog rada SI Baby III – polaznici će moći pratiti kako se stvarno radi s dojenčetom koje ima teškoća i njegovim roditeljima. Dnevno će se pred polaznicima izvesti cijeli postupak s jednim djetetom i njegovim roditeljima. Tako će dobiti temelje učinkovitih praktičnih vještina bavljenja s djecom dojenačke dobi.
Vrijeme: 21. do 25 listopad 2019.
Mjesto: Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2, Zagreb
Broj polaznika ograničen – 15 do 20 polaznika koji su završili SI Baby I i SI Baby II
Polaznici će dobiti potvrdnice o sudjelovanju.
Tijekom tjedna supervizije SI Baby IV – polaznici će imati priliku da snimke vlastitog rada donesu na superviziju i usavršavaju kliničko rezoniranje, određivanje ciljeva rada i planiranje i provođenje terapijskih postupaka u radu s djecom dojenačke dobi.
Vrijeme: 9. do 13. prosinac 2019.
Mjesto: Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2, Zagreb
Broj polaznika – 10 do 15 polaznika koji su završili SI Baby III
Polaznici će dobiti potvrdnice o sudjelovanju.
Tijekom 2020. za zainteresirane polaznike dogovorit će se ispitni tjedan. Cijena naknade će se dogovoriti obzirom na broj polaznika koji izlaze na ispit. Po položenom ispitu polaznici će dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju da su praktičmo osposobljeni za primjenu načela senzorne integracije u svom radu s djecom dojenačke dobi.
Voditeljica: Carola Wiesbauer, SIAT® trener/instruktor, dipl fizioterapeut, Bobath i Vojta terapeut, IntraActPlus terapeut/instruktor za rad s djecom dojenačke dobi, voditeljica prakse terapije senzornom integracijom i upraviteljica multidisciplinarnog centra za bavljenje djecom s teškoćama.

05 nacela program