26. Ljetna akademija

26. Ljetna akademija u suradnji sa Općom bolnicom Zadar i Sveučilištem u Zadru

Program: u izradi

Vrijeme: 26. -30. kolovoza 2024.

Polaznici: stručnjaci koji se bave djecom s teškoćama u razvoju

Mjesto: Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV