26. Ljetna akademija

26-Ljetna akademija

Organizator

Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Sveučilište u Zadru i Opća bolnica Zadar, centar za rehabilitaciju Silver

Vrijeme održavanja

26. -30. kolovoza 2024.

Teme

Constraint Induced (CI) Therapy Training Program for Health Professionals (CI, CIT, or CIMT)

26.- 28. kolovoza 2024.

Voditelj:

 • Prof. David M. Morris, PT, PhD, FAPTA

Stručnjaci ovu terapiju poznaju i pod nazivom terapija prisilno induciranog pokreta (Constraint-induced movement therapy – CIMT). Pristup CI terapije dizajniran je za poboljšanje oporavka funkcije ekstremiteta uslijed neuroloških ozljeda kao što su hipoksično-ishemično i hemoragijsko oštećenje te traumatska ozljeda mozga.

Terapiju je razvio dr. Taub (UAB CI Therapy Research Group) te se uspješno koristi za poboljšanje funkcija gornjih ekstremiteta kod djece i gornjih i donjih ekstremiteta kod odraslih osoba koje se oporavljaju od neuroloških oštećenja (npr. cerebralna paraliza, moždani udar, multipla skleroza).

Brojne studije i praksa su pokazale izuzetno visok stupanj učinkovitosti ove terapije, što je vidljivo po kortikalnoj topografskoj reorganizaciji reprezentacije za ekstremitete, aktivaciji kortikalnih regija, te značajno boljoj funkciji šake i donjih ekstremiteta nakon samo 3 tjedna intenzivne rehabilitacije s CI/CIMT pristupom.

Ovaj tečaj će se fokusirati na oporavak CI terapijom za rehabilitaciju djece s hemiparezom u okviru cerebralne paralize ili drugih neuroloških stanja. Prvo će biti prikazan protokol za odrasle jer se koristi sa starijom djecom i služi kao osnova za prilagođeni protokol s mlađom djecom. Također će se raspravljati o protokolu za rehabilitaciju donjih ekstremiteta i afaziju.

Po završetku stručnog usavršavanja sudionici će moći:

 1. Razumjeti znanstvene osnove za poboljšanje motoričkih funkcija CI terapijom.
 2. Diskutirati i sagledati rezultate prethodnih istraživanja koji se odnose na CI terapiju.
 3. Primijeniti tehnike prema terapijskom CI protokolu.

Pristup Ayers senzorne integracije i komplementarni modeli rehabilitacije kroz programe s terapijskim psom

29. – 30. kolovoza 2024.

Voditeljice:

 • Gilja Blanka, univ.spec.rehab.educ.
  Certificirana za terapiju Ayres senzorne integracije (GSID®)
 • Balja Pancirov Lea, bacc.therap.occup.
  Certificirana za terapiju Ayres senzorne integracije® (ASI)
 • Karlovčan Gordana, prof.reh.
  Certificirana za Ayres senzornu pedagogiju (GSID®)
 • Lulić Sanja, bacc.therap.occup.
  Certificirana za terapiju Ayres senzorne integracije® (ASI)

Značajan broj djece suočen je s poteškoćama obrade osjetnih informacija iz okoline i tijela, što se očituje upadljivim ponašanjima od najranije dobi. Teškoće senzorne obrade te integracije informacija često dolaze uz brojne druge dijagnoze i poremećaje, a što pred stručnjake postavlja velike izazove u izjednačavanju procjene u praksi i provedbe samih terapijskih postupaka u poticanju senzorne integracije.

Pored standardnih znanstveno utemeljenih metoda u radu s djecom s teškoćama u razvoju, stručnjaci se otvaraju i prema drugim potpomažućim intervencijama i tako na važnosti sve više dobiva intervencija potpomognuta životinjama (eng. Animal Assisted Intervention, AAI).

Terapijski pas pruža brojne senzorne podražaje koji mogu poticati adaptivne odgovore kod djece sa specifičnostima senzorne obrade i senzornim teškoćama.

U ovom izlaganju bit će prikazani programi poticanja dječjeg razvoja u koje će biti uključen terapijski pas. Stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u području poticanja senzorne integracije kod djece, prikazat će primjere pozitivne prakse zasnovane na kliničkim spoznajama.

Program

Preuzmite ovdje

Prijava (cijela akademija)

Naknada za sudjelovanje na cijeloj 26. Ljetnoj akademiji (26.8.-30.8.2024.) iznosi 400 eura.

Prijava (pojedinačni tečajevi)

Naknada za sudjelovanje na pojedinačnim tečajevima 26. Ljetne akademije:

 • Constraint-Induced (CI) Therapy – usavršavanje za stručnjake (26.-28.8.2024.) iznosi 300 eura – PRIJAVITE SE OVDJE. 
 • Pristup Ayers senzorne integracije i komplementarni modeli rehabilitacije kroz programe s terapijskim psom (29.-30.8.) iznosi 200 eura – PRIJAVITE SE OVDJE.

Naknada se uplaćuje na žiro račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju
IBAN HR1723600001101440593.

Rok za prijavu na 26. Ljetnu akademiju je 21. kolovoz 2024.

Obavijesti

Stručna usavršavanja 26. Ljetne akademije namijenjena su liječnicima, specijalistima pedijatrije i užeg područja dječje neurologije, specijalistima fizijatrije i medicinske rehabilitacije, specijalistima školske medicine, specijalistima obiteljske medicine i specijalizantima navedenih struka, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima.

Polaznici će dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju. Stručna usavršavanja bit će prijavljena za bodovanje stručnim komorama.

Informacije na broj 0916677643, Silvija Philipps Reichherzer,
tajnica Akademije, dnevno od 10.00 do 14.00 sati
i putem email-a: sreichherzer@gmail.com

Smještaj: polaznike molimo da smještaj osiguraju sami.
Za smještaj u Studentskom domu Zadar molimo nazovite
tel: 023 203 000.