U suradnji s Marte Meo International stručna usavršavanja Marte Meo® za praktičare i Marte Meo® za terapeute

Voditeljice: Lidija Andrijević Gajić, Marte Meo® supervizorica, Silvija Philipps Reichherzer, Marte Meo® licenčna supervizorica i mr. sc. Tatjana Puljiz, Marte Meo® terapeutkinja

Mjesto: Trg Eugena Kvaternika 9, Zagreb

Vrijeme: ožujak do prosinac 2024. po dogovoru s pojedinom skupinom za skupine do 15 stručnjaka koji se bave djecom s teškoćama u razvoju