Cerebralno oštećenje vida u djece

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb
HRVATSKI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA MOZGA, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET, Sveučilište u Zagrebu

Vrijeme održavanja:
18.05.2018. – 19.05.2018.

Mjesto održavanja:
Hrvatski institut za istraživanje mozga
Šalata 12, Zagreb

Obavijest o stručnom usavršavanju:

Stručno usavršavanje ”Cerebralno oštećenje vida u djece” namijenjeno je liječnicima: oftalmolozima, neuropedijatrima, pedijatrima, fizijatrima, specijalistima obiteljske medicine i specijalizantima navedenih struka, fizioterapeutima, radnim terapeutima, edukacijskim rehabilitatorima, medicinskim sestrama, psiholozima, logopedima, socijalnim radnicima, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima.

Cerebralno oštećenje vida u djece

Posljednjih nekoliko desetljeća sve je učestalije oštećenja vida uzrokovano neuro-oftalmološkim poremećajima. Tako je cerebralno oštećenje vida (Cerebral Visual Impairment – CVI) u djece postalo vodeći uzrok poremećaja vida u razvijenim zemljama.
Ovo oštećenje vida najčešće se definira kao obostrani gubitak vida uzrokovan oštećenjem funkcije stražnjih vidnih putova, uz uredan nalaz i funkcije oka. Najčešći uzrok CVI u dječjoj dobi su perinatalne ozljede mozga, zatim drugi neurorizični čimbenici kao i postnatalna oštećenja mozga (infekcije, traume i dr.).
CVI obuhvaća širok raspon otežanog vidnog funkcioniranja, od potpune sljepoće do normalne oštrine vida, uz specifične probleme u vidnom funkcioniranju zbog čega ovaj poremećaj vida najčešće ostaje neprepoznat. Kako je uzrok CVI oštećenje mozga, često je udružen s dodatnim teškoćama, također uzrokovanim oštećenjem mozga (cerebralna paraliza, intelektualne teškoće i dr.) pa CVI bude prekriveno drugim teškoćama.
Također, nije rijetkost da se u praksi specifična ponašanja djece s CVI, koja im pospješuju sposobnost vidnog funkcioniranja pripisuju teškoćama u razvoju. Tako se neka ponašanja tumače kao stereotipije, specifične smetnje učenja i druga nepoželjna ponašanja, što dovodi do planiranja i provođenja neprimjerenih rehabilitacijskih postupaka koji ne samo da ne dovode do napretka, nego ograničavaju vidno funkcioniranje djeteta.

Tijekom stručnog usavršavanja planirano je kroz znanstvene i studije slučaja dati prikaz najnovijih spoznaja o definicijama, uzrocima, procjeni i terapijskim postupcima djece s CVI.

Pripremljeni su prateći pismeni materijali po odabiru voditeljica. Osigurano je prevođenje predavanja s engleskog na hrvatski jezik.

Stručno usavršavanje bit će prijavljeno za bodovanje stručnim komorama.

2018 5 program