Vojta princip 2018 – primjena u ranoj terapiji dojenčadi i rehabilitaciji djece i mladih

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb i
Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Siegen, Njemačka
Vrijeme održavanja:
25.05.2018. – 31.10.2018.
Mjesto održavanja:
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb

Usavršavanje će se odvijati u trajanju od 320 sati u razdoblju od godine i pol dana u blokovima od po deset, pet ili dva i po dana (radi se svaki dan i nedjeljom) od 9.00 do 17.00 h.
Sadržaj:

 • Upoznavanje idealnog motoričkog razvoja čovjeka tijekom prve godine života i primjena u uzimanju fizioterapijskog statusa
 • Odstupanja tijekom motoričkog razvoja
 • Povezanost motoričkog i mentalnog razvoja djeteta
 • Kineziološki sadržaji u terapiji primjenjivih koordinacijskih kompleksa ”refleksnog okretanja ” i ”refleksnog puzanja”
 • Princip lokomocije prema Vojti
 • Vještina utiranja motoričkih puteva po Vojti
 • Bitna obilježja središnjeg poremećaja koordinacije i dječje cerebralne paralize
 • Područja primjene i granice Voja terapije
 • Otkriće i razvoj refleksnog kretanja naprijed u ljudi
 • Primjena i procjena položajnih reakcija
 • Diferencijalna dijagnostika različitih središnjih poremećaja koordinacije
 • Važnost ranog tretmana kod dojenčadi
 • Statistički podaci o djeci s rizicima koja su tretirana Vojta terapijom

Stručno usavršavanje je namijenjeno fizioterapeutima i liječnicima, članovima Akademije za razvojnu rehabilitaciju.
Svrha stručnog usavršavanja može se ostvariti samo ako znanja i vještine koje na stručnom usavršavanju dobiju, polaznici praktično primjenjuju odnosno uvježbavaju.
Polaznici će naučiti primjenu Vojta principa® i po položenom ispitu dobiti će međunarodno priznate potvrdnice Internationale Vojta Gesellschaft (Međunarodnog Vojta društva).
Usavršavanje će se odvijati na njemačkom jeziku uz prevođenje na hrvatski jezik.

 

2018 4 program