Infant Motor Profile / Motorički profil dojenčeta

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Zagreb, Klaićeva 16
Vrijeme održavanja:
01.12.2016. – 02.12.2016.
Mjesto održavanja:
Hrvatski institut za istraživanja mozga, Šalata 12 a, Zagreb

Tečaj Infant Motor Profile/Motorički profil dojenčeta namijenjen je stručnjacima koji se bave djecom s teškoćama razvoja, (pedijatrima, neuropedijatrima, fizijatrima, fizioterapeutima, radnim trapeutima, psiholozma, defektolozima).

Praktični tečaj ”Motorički profil dojenčeta” prikazat će MPD – novi instrument za ispitivanje motoričkog razvoja dojenčadi, temeljen na video snimku, koji služi za ispitivanje dojenčadi dobi od 3 do 18 mjeseci odnosno do dobi usvajanja samostalnog hodananja tijekom nekoliko mjeseci.
MPD uključuje ne samo informacije o motoričkom postignuću dojenčeta nego i informacije o načinu na koji dojenče dolazi do postignuća. Kvalitativni aspekt procjene temelji se na načelima teorije selektivnog grupiranja neurona (TSGN) /Neuronal Group Selection Theory (NGST). Ključni parametri u MPD ispitivanju su opseg motoričkog repertoara dojenčeta (dovoljna ili nedovoljna raznolikost; 25 čestica) i sposobnost dojenčeta da prilagođavajući se izabire iz svog repertoara (15 čestica). Druga područja su izvedba (23 čestice), simetrija (10 čestica) i fluentnost ( 7 čestica). Prva istraživanja ukazuju da je MPD instrument sa dobrom pouzdanošću i obećavajućom validnošću.
Tečaj započinje teoretskom osnovom MPD. Nakon toga vrijeme će biti posvećeno uvježbavanju, najčešće pomoću postojećih video snimki, ali također i na snimkama napravljenim na tečaju.

Osigurano je prevođenje na hrvatski jezik.
Tečaj je prijavljen za bodovanje stručnim komorama.
Hrvatska liječnička komora je tečaj bodovala sa 13 bodova za polaznike liječnike .

Broj polaznika je ograničen na 70.

Nastavno na MPD tečaj u organizaciji Hrvatskog društva za dječju neurologiju 2..i 3.prosinca 2016. održat će se u Hrvatskom liječničkom zboru 45.

 

2016 01 Motoricki profil program