Senzorna integracija prema Ayres ® u pedagogiji/ SIAT® za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Zagreb, Klaićeva 16 i
Centar Slava Raškaj, Nazorova 47, Zagreb
Vrijeme održavanja:
14.11.2016. – 18.11.2016.
Mjesto održavanja:
Centar Slava Raškaj, Nazorova 47, Zagreb

Stručno usavršavanje namijenjeno je odgojno obrazovnim stručnjacima koji rade s djecom s teškoćama u razvoju, učiteljima, odgojiteljima, psiholozima, rehabilitatorima, terapeutima, socijalnim radnicima. Program usavršavanja odgovara standardima GSID.

Tijekom usavršavanja polaznici će steći znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije utemeljena na aktualnim rezultatima neurobiološki.h i neurofizioloških istraživanja. Dobit će znanja kojima će moći učinkovito pomagati djeci s teškoćama senzorne integracije i znatno poboljšati njihove izglede za budućnost.

Polaznici će nakon položenog ispita dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju.