Psi pomagači u rehabilitaciji djece i odraslih

Organizator:
Centar za rehabilitaciju SILVER i Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Vrijeme održavanja:
16.11.2016. – 18.11.2016.
Mjesto održavanja:
Green Gold-Forum Zagreb, Zagreb, Croatia

uključujući pse pomagače te njihov utjecaj na živote djece i odraslih sa invaliditetom.
Sudionici konferencije imat će priliku upoznati najnovije znanstvene spoznaje i doživjeti demonstraciju rada sa psima pomagačima. Upoznati će pozitivne učinke pasa pomagača na procese re/habilitacije djece i odraslih i njihovu nezamjenjivu ulogu u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Konferencija je namijenjena svim stručnjacima koji se u svom radu susreću sa djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, a koji žele proširiti svoje znanje –specijalistima pedijatrije, psihijatrije i rehabilitacije, medicinskim sestrama, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, peripatolozima, psiholozima, socijalnim radnicima, terapeutima: fizioterapeutima,
radnim terapeutima; odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, pedagozima, studentima, roditeljima i drugim zainteresiranim osobama. Sudjelovanje na konferenciji uključuje i posjet Centru za rehabilitaciju Silver gdje će biti predstavljen rad sa psima pomagačima uz praktične prikaze i raspravu.

2016 02 psi obavijest