Kineziološka dijagnostika dojenčadi po Vojti

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska
Internationale Vojta Gesellschaft e.V/Međunrodno Vojta udruženje. Siegen, Njemačka
Vrijeme održavanja:
12.03.2013. – 16.03.2013.
Mjesto održavanja:
Mali dom. Baštjanova 1d, Zagreb

Stručno usavršavanje namijenjeno je isključivo liječnicima specijalistima – pedijatrima, neonatolozima, fizijatrima, ortopedima i liječnicima obiteljske medicine odnosno specijalizantima.
Neurokineziološkom dijagnostikom po Vojti mogu se u prvoj godini života djeteta rano dijagnosticirati centralni poremećaji motoričkog razvoja.
Tijekom stručnog usavršavanja polaznici će upoznati temeljne aspekte normalnog i poremećenog motoričkog razvoja djeteta, posturalne reakcije u normalnom i abnormalnom obliku, neonatalnu refleksologiju kao i indikacije i načela fizioterapijskog tretmana prema Vojti.
Polaznici će dobiti potvrdnice Međunarodnog Vojta udruženja.

2013 kinezioloska program