Vojta princip – primjena u ranoj terapiji dojenčadi i rehabilitaciji djece, mladih i odraslih

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska
Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Siegen, Njemačka
Vrijeme održavanja:
14.02.2013. – 30.05.2014.
Mjesto održavanja:
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb
”Mali dom” dnevni centar za rehabilitaciju djece, Baštijanova 1d , Zagreb

Stručno usavršavanje je namijenjeno fizioterapeutima i liječnicima, članovima Akademije za razvojnu rehabilitaciju, (obvezne dvije godine iskustva na poslovima s djecom ili provođenje na takvom radu bar 15 radnih sati tjedno u razdoblju od dvije godine.
Ciljevi tečaja mogu se ostvariti samo ako znanja i vještine koje na tečaju dobiju, budu imali prilike praktično primjenjivati te stoga na stručnom usavršavanju mogu sudjelovati samo oni fizioterapeuti/ liječnici koji će za vrijeme odvijanja tečaja imati priliku da rade s pacijentima.

2013 vojta 2 program