Ljetna Akademija 2017, Procjena spontanih pokreta (GM- General Movements)

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU,
Klaićeva 16, Zagreb
i
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS,Vela Luka
Vrijeme održavanja:
28.08.2017. – 01.09.2017.
Mjesto održavanja:
Specijalna bolnica KALOS, Vela Luka

 28.08. – 29.08.17
Procjena spontanih pokreta (GM- General Movements)
Prof.dr.sc. Mijna Hadders Algra. dr.mr

30.08.17
SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy Europe) klasifikacija cerebralne paralize (klinička procjena, MRI mozga)
Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med

30.08. – 01.09.17
Poremećaji hranjenja u ranoj dječjoj dobi – dijagnostika i mogućnosti terapijskih postupaka
Prof.dr.sc. Marguerite Dunitz-Scheer,dr.med

Praktično stručno usavršavanje ”Procjena spontanih pokreta (General Movements GM)” namijenjeno je pedijatrima, neonatolozima, dječjim neurolozima, fizijatrima, liječnicima obiteljske medicine i specijalizantima navedenih struka, radnim terapeutima fizioterapeutima, primaljama, medicinskim sestrama, psiholozima, logopedima, defektolozima, edukacijskim rehabilitatorima i odgojiteljima, Spontani pokreti su najčešći oblik pokreta fetusa, novorođenčeta i mladog dojenčeta.
Procjena spontanih pokreta je osjetljivo i neinvazivno sredstvo za utvrđivanje neurološkog statusa u ranoj dojenačkoj dobi.

Polaznici će upoznati neurološka načela koja leže u temeljima procjene spontanih pokreta, njena psihometrijska svojstva, prednosti i ograničenja. Uvježbavati će standardizirano procjenjivanje spontanih pokreta na temelju video snimaka novorođenčadi i mlade dojenčadi. Procjena kvalitete spontanih pokreta uvrštena je u kriterije procjene neurorizičnosti djece

Na radionici ”SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom bit će prikazane kliničke slike djece sa cerebralnom paralizom i klasifikacija prema preporukama europskog projekta – SCPE i standardizirani nalazi MR mozga.

Obavijesni tečaj ”Poremećaji hranjenja u ranoj dječjoj dobi” namijenjen je također svim profilima stručnjaka koji se bave područjem ranog dječjeg razvoja kao i roditeljima.
Polaznici će upoznati poremećaje hranjenja i postupke dijagnostike i terapijskih postupaka koji su prije svega usmjereni na razumijevanje djetetovih mogućnosti i potreba, te poticanje djetetovog aktivnog sudjelovanja.

 

2017 3 lj a