Marte Meo za terapeute

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb
Klaićeva 16, Zagreb
i
MARTE MEO ® International, Molenveld 18, Eindhoven
Vrijeme održavanja:
03.04.2012. – 11.12.2012.
Mjesto održavanja:
Centar Slava Raškaj, Nazorova 47, Zagreb

Stručno usavršavanje je namijenjeno Marte Meo praktičarima koji se žele baviti terapijskim radom. Provodit će se prema međunarodnim standardima.
Tijekom stručnog usavršavanja svaki polaznik će uz superviziju raditi na vlastitim slučajevima potpore komunikaciji i na kraju polagati ispit. Polaganjem ispita dobit će naslov ”Marte Meo terapeut” i  međunarodnu diplomu Marte Meo terapeuta.
Voditeljice tečaja:
Hildegard Rausch, Marte Meo supervizorica, s posebnim područjem interesa u radu s mladima sa teškoćama komunikacije
Silvija Philipps Reichherzer, Marte Meo supervizorica, s posebnim područjem interesa u radu s djecom s razvojnim teškoćama