Poziv na Godišnju i Izbornu skupštinu

Poštovani članovi Akademije za razvojnu rehabilitaciju!

Prema odluci Upravnog odbora Akademije za razvojnu rehabilitaciju od 8. prosinca 2022. pozivamo Vas na Godišnju i Izbornu skupštinu Akademije  za razvojnu rehabilitaciju, koja će se održati 12. siječnja 2023. u 17.00 sati, u Velikoj predavaonici Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Predlažemo slijedeći Dnevni red:

  1. Pozdravna riječ Predsjednice Akademije za razvojnu rehabilitaciju
  2. Izbor Radnog predsjedništva Godišnje i Izborne skupštine Akademije za razvojnu rehabilitaciju i izbor Izbornog povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
  3. Izvješće o radu Akademije u 2019-2022.
  4. Financijsko izvješće Akademije za razdoblje 2019-2022.
  5. Izvješće o članstvu Akademije
  6. Plan rada Akademije za 2023.
  7. Razrješenje predsjednice Akademije, članova Upravnog i Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva Akademije koji su obnašali dužnosti u razdoblju od 2019. do 2022.
  8. Izbor predsjednice/ka  Akademije te članova Upravnog i Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva za razdoblje od 2023. do 2026.
  9. Razno 

U očekivanju Vašeg dolaska srdačan pozdrav

Predsjednica Akademije za razvojnu rehabilitaciju

Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med.


Zagreb, 14. prosinca 2022.

Preuzmi PDF