Praktično stručno usavršavanje “Načela sensory-based intervencija u pedijatriji”

Stručno usavršavanje namijenjeno je stručnjacima koji se bave terapijskim intervencijama u dojenačkoj i ranoj predškolskoj dobi u okviru zdravstvenih ustanova i ustanova koje brinu o djeci i bave se poticanjem razvoja djece.

Prva dva dijela usavršavanja odvijati će se ‘on-line’ u realnom vremenu i polaznici će upoznati najnovije relevantne spoznaje neuroznanosti i habilitacije djece na kojima se temelje pedijatrijske terapijske intervencije.

Treći, četvrti i peti dio odvijati će se kao praktični dijelovi usavršavanja, a tijekom kojih će polaznici biti upućivani u praktični rad i dobivati povratne informacije o svom radu.
Od polaznika se očekuje praktično primjenjivanje načela s kojima su upoznati u stručnom radu i prikaz rada na jednom slučaju za ispit.

Ukupno trajanje – 120 sati, tijekom 15 dana, u razdoblju od 12 mjeseci.

Po položenom ispitu polaznici će dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju.

Program stručnog usavršavanja

‘Sensory based’ intervencije I  

13.,14. i 15. ožujka 2023. 

 • Temeljne ideje i načela ‘sensory-based’ intervencija u pedijatriji 
 • Povezivanje/bliskost + oksitocin i značenje tjelesnog kontakta  
 • Igra u dojenačkoj dobi
 • Ontogeneza sposobnosti  i intuitivno ponašanje roditelja
 • Psihološke zakonitosti učenja

‘Sensory based’ intervencije  II  

 1. i 6.  lipnja  2023.
 • Utvrđivanje postojanja razvojnih teškoća senzorne prerade i kognicije u djece upućene na  terapijske intervencije u pedijatriji: kliničko opažanje, upitnici, snimanja standardnih situacija, testiranja 
 • Terapija: povezivanje  poticanja senzomotoričkih i kognitivnih sposobnosti dojenčeta u postupcima, ‘handling’ 
 • Vođenje razgovora s roditeljima 

‘Sensory based’ intervencije III

Termini će se dogovoriti  – dva dana

 • Prikazi slučajeva – prvih  zadataka za samostalni rad 

‘Sensory based’ intervencije IV 

Termini će se dogovoriti – tri dana 

Praktični rad na pacijentima

 • Poremećaj hranjenja- rad s pacijentima
 • Poremećaj spavanja- rad s pacijentima 

‘Sensory based’ intervencije V

Termini će se dogovoriti

 – tri dana 

 • Prikazi vlastitog rada polaznika – snimci / supervizija

 – dva dana 

 • Prikazi slučajeva za  ispit

Voditeljice

Carola Wiesbauer, dipl. fizioterapeut, Bobath i Vojta terapeutkinja, SIAT® terapeutkinja/instruktorica, IntraActPlus terapeutkinja/instruktorica za rad s djecom dojenačke dobi, voditeljica prakse terapije senzornom integracijom i upraviteljica multidisciplinarnog centra za bavljenje djecom s teškoćama

Silvija Philipps Reichhezer, psihologinja, instruktorica SI pedagogije, AMI Montessori specijalna edukatorica, Marte Meo licencna supervizorica

Naknada za sudjelovanje na teorijskom dijelu, na prvom i drugom modulu je 670,00€, na cijelom ciklusu, na svih pet modula, je 2.000,00 €.

Naknada se uplaćuje na HR1723600001101440593 i moguće je plaćanje u više rata, prema dinamici održavanja pojedinih dijelova, tako da je prije održavanja pojedinog dijela uplaćena naknada za taj dio.

Prijava

Održavanje u tijeku, prijave su zaključene.

Za informacije se obratite na sreichherzer@gmail.com, ili mobitel broj 00385916677643.

Letak možete preuzeti ovdje.