Simpozij „Demijelinizacijske bolesti u dječjoj i adolescentnoj dobi“

Simpozij trajnog usavršavanja liječnika prve kategorije s međunarodnim sudjelovanjem „demijelinizacijske bolesti u dječjoj i adolescentnoj dobi“

Opis

Simpozij trajnog usavršavanja liječnika prve kategorije s međunarodnim sudjelovanjem.

Stručno usavršavanje namijenjeno je liječnicima, posebice subspecijalistima pedijatrijske neurologije, specijalistima neurologije i pedijatrije, oftalmolozima, specijalistima fizikalne medicine i rehabilitacije i obiteljske medicine, psiholozima, logopedima te specijalizantima svih specijalnosti, kao i fizioterapeutima, radnim terapeutima i drugim stručnjacima u području zdravstva i odgoja i obrazovanja koji se bave djecom oboljelom od demijelinizacijskih bolesti.

Cilj stručnog usavršavanja je senzibiliziranje stručnjaka različitih područja za ovu skupinu bolesti čija je incidencija u stalnom porastu, a u svrhu što cjelovitije skrbi o bolesnicima koji se sve češće prezentiraju u dječjoj dobi. Osim prenošenja najnovijih spoznaja o demijelinizacijskim bolestima u dječjoj dobi želja voditeljica i predavača je ostvarivanje bolje suradnje različitih struka koja nadilazi dobnu strukturu bolesnika obzirom da se često radi o kroničnim bolestima.

Polaznici će dobiti potvrdnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i ECTS bodove.

Stručno usavršavanje bit će prijavljeno za bodovanje pri stručnim komorama.

Organizacijski odbor

Izv.prof.dr.sc. Vlasta Đuranović, prim. dr.med.
Prof.dr.sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med.
Jadranka Sekelj Fureš, dr.med.

Organizatori

Predavači

Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, prim. dr.med. specijalist neurologije, subspecijalist neuroimunologije, radi na Klinici za neurologiju, voditeljica Zavoda za neuroimunologiju, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

Dr.sc. Neli Bizjak, dr.med. specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, Zavod za dječju neurologiju Klinike za pedijatriju, UKC Ljubljana, Slovenija

Izv.prof.dr.sc . Mirjana Bjeloš, dr.med., specijalist oftalmologije, subspecijalist dječje oftalmologije i strabizma, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam, Klinika za očne bolesti, KB Sveti Duh, Zagreb

Prof. dr.sc. Fran Borovečki, dr.med. specijalist neurologije, subspecijalist neurodegenerativnih bolesti, KBC Zagreb, Klinika za neurologiju, Odjel za neurodegenerativne bolesti i neurogenomiku, voditelj Centra za translacijsku i kliničku medicinu Zagreb, Šalata 2.

Dunja Čokolić Petrović, dr.med. specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, Zavod za dječju neurologiju, genetiku, endokrinologiju, bolesti metabolizma i reumatologiju, Klinika za pedijatriju, KBC Osijek

Ivana Đaković, dr. med. specijalist pedijatrije, subspecijalizant pedijatrijske neurologije, Odjel dječje neurologije Klinke za dječje bolesti Zagreb, doktorandica Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Izv.prof.dr.sc. Vlasta Đuranović, prim. dr.med. specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, Odjel za dječju neurologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb, nastavnica i suradnica u naslovnim zvanjima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Voditeljica „Referentnog centra za rast i razvoj djece“ Ministarstva zdravstva RH

Dr.sc. Tereza Gabelić, dr.med. specijalist neurologije, Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, asistentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Tonći Grmoja, dr.med. specijalist radiologije, subspecijalist dječje neuroradiologije, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zavod za dječju radiologiju

Prof.dr.sc. Mario Habek, dr.med. specijalist neurologije, FEAN, subspecijalist neuroimunologije, Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, nastavnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagrebu

Ivana Kolić, dr.med. specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Zavod za dječju neurologiju i dječju psihijatriju Klinike za Pedijatriju KBC-a Rijeka

Nikolina Kristić Cvitanović, dr.med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, Zavod za dječju ortopediju i fizikalnu medicinu, Klinike za dječje bolesti Zagreb

Izv.prof.dr.sc. Radenka Kuzmanić Šamija, prim.dr.med. specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Zavod za dječju neurologiju i dječju psihijatriju Klinike za Pedijatriju KBC-a Rijeka, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Lana Lončar, dr. med, specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, Odjel dječje neurologije Klinke za dječje bolesti Zagreb, doktorandica Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Eugenija Marušić, dr.med. specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, voditeljica Odjela za dječju neurologiju Klinike za pedijatriju, KBC Split

Dr.sc. Nataša Nenadić Baranašić, prim. dr.med. specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, Zavod za dječju neurologiju Klinike za pedijatriju, KBC Zagreb, MEF Zagreb

Sanja Pejić-Roško, dr.med. specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, Odjel dječje neurologije Klinike za dječje bolesti Zagreb, doktorandica Medicinskog fakulteta u Osijeku

Andrijana Pilon Far, dr.med., specijalist pedijatrije, subspecijalizant pedijatrijske neurologije, Odjel dječje neurologije Klinke za dječje bolesti Zagreb

Prof.dr.sc. Igor Prpić, dr.med. specijalist pedijatrije sa užim specijalizacijama iz neuropedijatarije i neonatologije, pročelnik Zavoda za dječju neurologiju i dječju psihijatriju Klinike za Pedijatriju KBC-a Rijeka i voditelj „Referentnog centra za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi“ Ministarstva zdravstva RH

Prof.dr.sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr.med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalist reumatologije, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC Rijeka, Pročelnica Katedre za neurorehabilitaciju, Medicinski fakultet Sveučuilišta u Rijeci

Jadranka Sekelj Fureš, dr.med. subspecijalist pedijatrijske neurologije, voditeljica Odjela dječje neurologije Klinike za dječje bolesti Zagreb, doktorandica Medicinskog fakulteta u Osijeku

Anamarija Soldo Koruga, dr med. specijalist neurologije, Klinika za neurologiju KBC Osijek, asistent na Medicinskom fakultetu J. J. Strossmayera u Osijeku

Prim dr.sc. Neda Striber, dr.med., specijalist oftalmologije, uži specijalist dječje oftamlologije i strabologije, voditeljica Odjela za kirurgiju glave i vrata, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, Klinika za dječje bolesti Zagreb

Dr.sc. Lorna Stemberger Marić, dr.med. specijalist pedijatrijske infektologije, Zavod za infektivne bolesti djece, Klinika za infektivne bolesti “dr.Fran Mihaljević”, asistent na Katedri za infektologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr.sc. Ana Tripalo Batoš, dr.med. specijalist radiologije, subspecijalist dječje neuroradiologije, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Pročelnica Zavoda za dječju radiologiju

Sponzori

Mjesto i vrijeme održavanja

03. ožujka 2023., Amadria Park Hotel Capital, Zagreb, Jurišićeva 22

Program

Letak s programom možete preuzeti ovdje

Prijava

Naknada za sudjelovanje – 50 Eura

Zadnji rok za prijavu 1.3.2023.

Specijalizanti i umirovljenici oslobođeni su plaćanja naknade za sudjelovanje.

Naknada se uplaćuje na žiro račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju IBAN HR1723600001101440593.

Za više informacija molimo kontaktirajte:

Izv.Prof.dr.sc. Vlasta Đuranović, prim.dr.med.
091/4600-138; vlasta.duranovic2@gmail.com

Silvija Philipps Reichherzer, prof. psihologije
091/6677643; sreichherzer@gmail.com