Procjena kvalitete spontanih pokreta

Teorijski i uvodni praktični tečaj „Procjena kvalitete spontanih pokreta” namijenjen je pedijatrima, specijalistima užih područja neonatologije i dječje neurologije, fizijatrima i specijalizantima navedenih struka, fizioterapeutima, radnim terapeutima, edukacijskim rehabilitatorima i medicinskim sestrama.

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, TRG EUGENA
KVATERNIKA 9, 10000 ZAGREB
24. LIPANJ 2022.

Procjena kvalitete spontanih pokreta 2022 – letak