Sustav klasifikacije grubog motoričkog funkcioniranja

(engl. Gross Motor Functioning Classification System – GMFCS)
Prijevod i prilagodba: Dunja Husnjak, Hrvoje Gudlin
Izvor i odobrenje: CanChild Centre for Childhood Disability Research
Ovdje preuzmite PDF