Načela senzorne integracije u radu s dojenčadi, SI Baby III

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Zagreb, Klaićeva 16
Vrijeme održavanja:
15.03.2017. – 08.12.2017.
Mjesto održavanja:
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16
Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2, Zagreb

Tečajevi:

15.03. – 17.03.17
SI Baby I – Temelji samoregulacije dojenčeta – opći klinički pristup u dojenačkoj dobi u skladu s načelima senzorne integracije
Carola Wiesbauer, SIAT® trener/instruktor, dipl. fizioterapeut

22.05. – 24.05.17
SI Baby II – Razvoj privrženosti – postupci kojima odrasli pomažu dojenčetu u procesima samoregulacije
Carola Wiesbauer, SIAT® trener/instruktor, dipl. fizioterapeut

06.11. – 10.11.17
SI Baby III – Tjedan praktičnog rada
Carola Wiesbauer, SIAT® trener/instruktor, dipl. fizioterapeut

04.12. – 08.12.17
SI Baby IV – Tjedan supervizije
Carola Wiesbauer, SIAT® trener/instruktor, dipl. fizioterapeut

Praktično stručno usavršavanje namijenjeno je liječnicima, medicinskim sestrama, fizioterapeutima, radnim terapeutima, psiholozima, logopedima i drugim stručnjacima koji se bave koji se bave djecom u dojenačkoj dobi.
Stručno usavršavanje čine nadograđujući dijelovi, sudjelovanje na prva dva dijela omogućit će polaznicima da upoznaju temelje postupaka kojima se može učinkovito preventivno i terapijski djelovati u radu s djecom dojenačke dobi. Polaznici koji nastave sudjelovanjem na trećem i četvrtom dijelu imat će priliku da razvijaju praktične vještine.
U prvom dijelu – SI Baby I – polaznici će upoznati suvremene spoznaje koje utječu na način ophođenja i način bavljenja djecom. Bit će pokazano kako prerada podražaja omogućuje dojenčetu da regulira svoje ponašanje. Pokazat će se način na koji se mogu uočiti znakovi koji ukazuju na to da u dojenčeta postoje teškoće sa preradom podražaja. Bit će prikazane strategije ophođenja koje su razvijene kako bi se dojenčetu pomoglo u registraciji podražaja i njihovoj preradi.ć
Mjesto: Velika predavaonica Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaičeva 16
Broj polaznika nije ograničen.

U drugom dijelu – SI Baby II – prikazat će se posebice razvoj privrženosti i intuitivno ponašanje kojim roditelji podupiru razvoj djece. Uz to će se jasno pokazati čime se potkrepljuju poželjna, a čime gase nepoželjna ponašanja.
Mjesto: Velika predavaonica Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16
Broj polaznika nije ograničen.

Tijekom tjedna praktičnog rada SI Baby III – polaznici će moći pratiti kako se stvarno radi s dojenčetom koje ima teškoća i njegovim roditeljima. Dnevno će se pred polaznicima izvesti cijeli postupak s jednim djetetom i njegovim roditeljima. Tako će dobiti temelje učinkovitih praktičnih vještina bavljenja s djecom dojenačke dobi.
Mjesto: Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2, Zagreb
Broj polaznika ograničen – 15 do 20 polaznika koji su završili SI Baby I i Sy Baby II

Tijekom tjedna supervizije SI Baby IV – polaznici će imati priliku da snimke vlastitog rada donesu na superviziju i usavršavaju kliničko rezoniranje, određivanje ciljeva rada i planiranje i provođenje terapijskih postupaka u radu s djecom dojenačke dobi.
Mjesto: Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2, Zagreb
Broj polaznika – 10 do 15 polaznika koji su završili SI Baby III

Tijekom 2018. za zainteresirane polaznike dogovorit će se ispitni tjedan. Po položenom ispitu polaznici će dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju da su SI stručnjaci za rad s djecom u dojenačkoj dobi/ SI Baby Specialist.
Voditeljica: Carola Wiesbauer, SIAT® trener/instruktor, dipl fizioterapeut, Bobath i Vojta terapeut, IntraActPlus terapeut/instruktor za rad s djecom dojenačke dobi, voditeljica prakse terapije senzornom integracijom i upraviteljica multidisciplinarnog centra za bavljenje djecom s teškoćama.

 

2017 5 Nacela senzorne integracije u