Vojta princip – primjena u rehabilitaciji poremećaja kretanja mladih i odraslih

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb i
Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Siegen, Njemačka
Vrijeme održavanja:
04.03.2017. – 15.06.2018.
Mjesto održavanja:
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Krapinske Toplice

Stručno usavršavanje je namijenjeno fizioterapeutima i liječnicima, članovima Akademije za razvojnu rehabilitaciju koji imaju dvije godine iskustva na poslovima rehabilitacije mladih i odraslih (ili su provodili na takvom radu bar 15 radnih sati tjedno u razdoblju od dvije godine). .
Polaznici će naučiti primjenu Vojta principa i obvezno znanja i vještine koje dobiju moraju praktično primjenjivati. Stoga mogu sudjelovati samo oni fizioterapeuti i liječnici koji će za vrijeme odvijanja tečaja imati priliku da praktično rade s pacijentima.
Po položenom ispitu dobiti će međunarodno priznate potvrdnice Međunarodnog Vojta društva /Internationale Vojta Gesellschaft.
Usavršavanje će se odvijati na njemačkom jeziku uz prevođenje na hrvatski jezik.
Broj polaznika – 20 fizioterapeuta ili liječnika

2017 4 vojta